BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh:  Giám sát hiệu quả đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

Cập nhật ngày: 26/05/2012 - 05:40

Vừa qua, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh do ông Nguyễn Văn Bênh- Phó chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã làm việc với các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Văn hoá Thể thao và Du lịch để đánh giá kết quả và hiệu quả đầu tư các công trình, dự án sử dụng từ nguồn ngân sách Nhà nước và tiến độ triển khai thực hiện các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực. Tham gia Đoàn giám sát có đại diện các sở, ngành liên quan.

Đoàn giám sát Ban KT-NS làm việc với các sở, ngành

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ năm 2009 đến năm 2011, tổng vốn kế hoạch đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh là 3.365 tỷ đồng. Cụ thể: Năm 2009 kế hoạch vốn đầu tư là 883,17 tỷ đồng, giải ngân được 833,88 tỷ đồng- đạt 94% kế hoạch; Năm 2010 kế hoạch vốn đầu tư là 1.164,95 tỷ đồng, giải ngân được 1.150,28 tỷ đồng- đạt 99% kế hoạch; Năm 2011 kế hoạch vốn đầu tư là 1.317,77 tỷ đồng, giải ngân được 1.240,8 tỷ đồng- đạt 94% kế hoạch. Qua đó cho thấy công tác đầu tư XDCB ngày càng được lãnh đạo tỉnh quan tâm, nguồn vốn đầu tư năm sau cao hơn năm trước và việc đầu tư ngày càng có trọng tâm khiến hầu hết các công trình đạt được hiệu quả đáng kể- đặc biệt là các công trình thuộc ngành Y tế và Giáo dục. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư XDCB từ ngân sách Nhà nước hằng năm chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, đồng thời tình hình triển khai thực hiện nhiều dự án có tiến độ chậm so với kế hoạch, trong đó có một số dự án kéo dài chưa triển khai được. Công tác kiểm tra chất lượng xây dựng công trình chưa được thực hiện thường xuyên khiến một số công trình có chất lượng kém. Một trong những nguyên nhân dẫn đến hạn chế này là do Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án đa số còn hạn chế về năng lực, thiếu chuyên môn và còn phụ thuộc quá nhiều vào đơn vị tư vấn.

Riêng lĩnh vực quy hoạch phát triển ngành, một số sở cho rằng chất lượng quy hoạch chưa cao, có quy hoạch thiếu tính khả thi nên rất khó triển khai thực hiện. Một số quy hoạch sau khi công bố một thời gian phải tiến hành điều chỉnh, bổ sung vì không còn phù hợp thực tế, hoặc có thay đổi về quan điểm phát triển. Một số quy hoạch đề ra chỉ tiêu rất cao, nhưng nguồn vốn đáp ứng thực tế không nhiều nên không thực hiện đúng quy hoạch.

Sau khi nghe các sở báo cáo tình hình thực hiện các quy hoạch phát triển ngành, tình hình xây dựng và hiệu quả đầu tư của các dự án có nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, Đoàn giám sát cho rằng việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch phát triển ngành trong thời gian qua đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế- xã hội chung của cả tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều quy hoạch chưa sát thực tế, khó thực hiện hoàn chỉnh do vốn đầu tư lớn, đặc biệt trong đó có quy hoạch đã điều chỉnh, bổ sung nhiều lần nhưng vẫn chưa phù hợp với tình hình phát triển kinh tế- xã hội. Về lĩnh vực đầu tư và hiệu quả các dự án đầu tư, Đoàn giám sát cho rằng trong thời gian qua việc đầu tư không còn dàn trải nhiều, các dự án đầu tư có trọng tâm, trọng điểm hơn. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số tồn tại, trong đó tồn tại lớn nhất là nguồn vốn đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Đồng thời cũng có một số hạn chế kéo dài nhiều năm nhưng chưa được khắc phục hiệu quả như: Công tác tư vấn chưa đạt yêu cầu; Năng lực chủ đầu tư, ban quản lý dự án còn hạn chế; Khả năng tài chính đơn vị thi công kém…

Trước đó, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát ở một số địa phương và khảo sát thực tế một số công trình để ghi nhận mặt được, mặt chưa được trong lĩnh vực quy hoạch phát triển ngành và đầu tư xây dựng các dự án để chuẩn bị trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

S.T