BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh: Giám sát kết quả thực hiện đề án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

Cập nhật ngày: 20/11/2009 - 05:41

Đợt giám sát được Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành từ ngày 18 đến 20.11.2009 nhằm nắm bắt tình hình, hiện trạng, số liệu và kết quả thực hiện đề án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước từ năm 2008 đến nay. Đoàn giám sát đã làm việc với các đơn vị: UBND huyện Trảng Bàng, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh gồm 283 căn với tổng diện tích hơn 11.000 m2, do 2 tổ chức quản lý là: Công ty Công trình đô thị quản lý 256 căn thuộc địa bàn thị xã Tây Ninh và huyện Dương Minh Châu và UBND huyện Trảng Bàng quản lý 27 căn thuôc địa bàn huyện Trảng Bàng. Trong tổng số nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do 2 tổ chức quản lý có 80 căn phù hợp quy hoạch được bán, còn lại là cho thuê. Đến cuối tháng 10.2009, 2 tổ chức quản lý đã bán được 57 căn nhà và đang cho thuê 203 căn.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn gặp khó khăn. Mặc dù, Công ty Công trình đô thị được sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng bán nhà ở của tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kinh phí thực hiện đề án, Công ty phải tạm thời lấy kinh phí từ tiền thu thuê nhà để chi trả. Ngoài ra, vẫn còn nhiều hộ thuê nhà chậm nộp tiền thuê khiến tiền thu từ khoản thuê nhà đạt thấp so với tổng số phải thu.

S.T