BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh: Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế và ngân sách năm 2009

Cập nhật ngày: 25/11/2009 - 05:22

Ban KT-NS HĐND tỉnh làm việc với Cục Thống kê.

Đợt giám sát được Ban Kinh tế và Ngân sách tiến hành từ ngày 23 đến ngày 27.11.2009 nhằm nắm bắt tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế và ngân sách theo Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2009. Các đơn vị được giám sát bao gồm: Cục Thống kê, Cục Thuế, Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong hai ngày 23 và 24.11, Ban Kinh tế và Ngân sách đã làm việc với Cục Thống kê và Cục Thuế tỉnh.

Báo cáo của Cục Thống kê cho biết năm 2009 GDP của tỉnh ước tăng 10,72% so với năm 2008. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp- xây dựng có tốc độ tăng trưởng cao nhất- ước 16,65%; lĩnh vực thương mại- dịch vụ ước tăng 10,76% và lĩnh vực nông- lâm- ngư nghiệp ước tăng trưởng 5,68%. Tuy vậy, nếu xét mức độ đóng góp vào sự tăng trưởng GDP thì lĩnh vực thương mại- dịch vụ là lớn nhất- chiếm 4,75%, kế đến là lĩnh vực công nghiệp- xây dựng- chiếm 4,22%, còn lại là lĩnh vực nông- lâm- ngư nghiệp- chiếm 1,71%. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt hơn 9.400 tỷ đồng- tăng hơn 14% so với cùng kỳ, trong đó khu vực Nhà nước ước thực hiện được gần 2.700 tỷ đồng, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện được gần 2.900 tỷ đồng, còn lại là khu vực ngoài quốc doanh. Riêng lĩnh vực xuất nhập khẩu, năm 2009 tuy có giảm hơn đôi chút so với năm 2008, nhưng vẫn vượt chỉ tiêu điều chỉnh với tổng kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện được 654 triệu USD và nhập khẩu ước thực hiện được 320 triệu USD. Cục Thống kê đánh giá kinh tế của tỉnh năm 2009 tuy gặp không ít khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhưng nhìn chung vẫn đạt được những kết quả tích cực.

Làm việc với Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, Cục Thuế tỉnh cho biết chỉ tiêu thu thuế năm 2009 được HĐND tỉnh và UBND tỉnh giao là 1.325 tỷ đồng. Trong 10 tháng đầu năm ngành Thuế đã thu được 1.068,5 tỷ đồng và ước đến cuối năm ngành Thuế sẽ thu đạt chỉ tiêu. Dự báo, trong tổng số 15 nguồn thu, đến cuối năm 2009 sẽ có 9 nguồn thu đạt và vượt chỉ tiêu, 6 nguồn thu không đạt chỉ tiêu.

Trong hai ngày 26 và 27.11, Ban Kinh tế và Ngân sách tiếp tục làm việc với Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- ngân sách năm 2009 chuẩn bị trình kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh sắp tới.

S.T