BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Kinh tế và Ngân sách - HĐND tỉnh: Giám sát tình hình thực hiện và điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành thương mại

Cập nhật ngày: 24/03/2009 - 09:34

Giám đốc Sở Công thương Đỗ Thanh Hoà phát biểu tại buổi giám sát

Cuộc giám sát được tổ chức ngày 23.3.2009. Ông Phan Văn Sử- Phó Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự có các thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách, lãnh đạo Sở Công thương và các ngành liên quan.

Báo cáo với Đoàn giám sát, Giám đốc Sở Công thương Đỗ Thanh Hoà cho biết giai đoạn từ 2001- 2007 tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành thương mại đạt 27,9%/năm- cao nhất trong tất cả các ngành và cao hơn rất nhiều so với tốc độ tăng trưởng chung cả nước. Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá đạt tốc độ tăng trưởng rất cao- hơn 42%/năm. Thương mại biên giới giữa Tây Ninh và Campuchia ngày càng phát triển… Tuy nhiên, trong những năm gần đây Tây Ninh đã có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để phát triển thương mại như có đường Xuyên Á đi qua, Khu KTCK Mộc Bài đang phát triển mạnh, Khu KTCK Xa Mát đang xây dựng, Khu Công nghiệp Trảng Bàng đã lấp đầy… Từ đó cần phải có sự điều chỉnh quy hoạch phát triển thương mại cho phù hợp. Sở Công thương đã tổ chức khảo sát, tham khảo lấy ý kiến các địa phương, các ngành liên quan để lập phương án điều chỉnh quy hoạch phát triển thương mại đến năm 2020, chuẩn bị trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Các thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách đã có nhiều ý kiến trao đổi với lãnh đạo Sở Công thương chung quanh quy hoạch phát triển thương mại để Sở nghiên cứu, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế trước khi trình kỳ họp.

S.T