BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Kinh tế và Ngân sách -HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh quyết nghị

Cập nhật ngày: 04/12/2009 - 05:24

Thành viên các Ban HĐND tỉnh nghiên cứu đóng góp các dự thảo Nghị quyết.

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khoá VII, ngày 3.12.2009, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các dự thảo nội dung do UBND tỉnh trình gồm: dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2010, Quyết toán ngân sách địa phương năm 2008; dự toán và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2010, điều chỉnh, bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010; điều chỉnh tăng tỷ lệ phần trăm cho đơn vị thu lệ phí. Tham dự có đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

Tại cuộc họp, đa số các nội dung dự thảo trình HĐND tỉnh cơ bản được sự đồng thuận, riêng dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 nhận được nhiều ý kiến thảo luận của các đại biểu xoay quanh các chỉ tiêu, các giải pháp trọng tâm thực hiện trong năm 2010, có đại biểu đề nghị bổ sung thêm một số chỉ tiêu như: tỷ lệ dân số rèn luyện thể dục thể thao, gia đình văn hoá, ấp khu phố văn hoá,…

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Ban Kinh tế và Ngân sách đã thống nhất một số nội dung và sẽ đưa vào Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh để làm cơ sở cho các đại biểu thảo luận và quyết nghị.

NM