BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh: Thẩm tra báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2012

Cập nhật ngày: 30/11/2012 - 10:56

(BTN)- Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh vừa có buổi làm việc với các sở, ngành liên quan để thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, tình hình thu chi ngân sách năm 2012 và định hướng kế hoạch năm 2013 để chuẩn bị trình tại kỳ họp HĐND sắp tới.

Giám đốc Sở KH-ĐT báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2012

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, nhưng năm 2012 tỉnh vẫn đảm bảo thực hiện được mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Nền kinh tế của tỉnh vẫn tiếp tục phát triển tương đối cao và toàn diện cả 3 khu vực: nông - lâm - thuỷ sản, công nghiệp và dịch vụ. Cụ thể, trong 21 chỉ tiêu kế hoạch năm 2012, đến cuối năm ước có 17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó GDP tăng trưởng 12,5% so với cùng kỳ- tuy không đạt kế hoạch đề ra là 14% nhưng vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, năm 2012 vẫn còn một số hạn chế như: Sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi giá vật tư đầu vào; tình trạng chặt phá rừng còn diễn biến phức tạp; tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp đạt thấp hơn cùng kỳ; thu hút đầu tư trong và ngoài nước giảm; hoạt động khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường còn hạn chế...

Báo cáo về tình hình thu chi ngân sách, Sở Tài chính cho biết, đến cuối năm 2012, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước thực hiện được 4.588,6 tỷ đồng- đạt 101,97% so với dự toán và tăng 10,1% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện được 3.210 tỷ đồng- đạt 100,3% dự toán. Tuy nhiên, vẫn còn một số khoản thu ước không hoàn thành kế hoạch như: Thu lệ phí trước bạ, thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh, thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân...

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh đã nêu nhiều ý kiến như: Kết quả nổi bật về kinh tế- xã hội trong năm 2012 là gì? Vì sao tiến độ xây dựng nông thôn mới chậm? Cần tiếp tục rà soát các cụm công nghiệp chậm triển khai- nhất là trên địa bàn Thị xã; chi chuyển nguồn từ năm 2011 sang năm 2012 vẫn còn lớn; chất lượng các công trình xây dựng cơ bản như thế nào?… Một số đại biểu cũng nêu ý kiến băn khoăn về định hướng năm 2013 bởi vì theo dự đoán trong năm sau tình hình có thể còn khó khăn hơn năm nay, từ đó góp ý ngành chức năng tham mưu đề xuất chỉ tiêu thực hiện năm 2013 phù hợp với tình hình thực tế. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính đã trả lời những ý kiến của các thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách, đồng thời giải trình thêm về cơ sở đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.

Sau buổi làm việc, Ban Kinh tế và Ngân sách sẽ có báo cáo thẩm tra chuẩn bị trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh sẽ được tổ chức vào tuần đầu tháng 12.2012.

S.T