Ban Kinh tế - xã hội, HĐND huyện Châu Thành: Giám sát, thẩm tra lĩnh vực ngân sách và xây dựng cơ bản

Cập nhật ngày: 05/07/2012 - 02:42

(BTNO)- Sáng 5.7.2012 Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện Châu Thành phối hợp với thường trực HĐND huyện cùng các cơ quan chức năng đã tổ chức giám sát, thẩm tra lĩnh vực ngân sách và xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

Giám sát, thẩm tra lĩnh vực ngân sách và xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo của Chi cục Thuế huyện, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2012 được 36 tỷ 375 triệu đồng, đạt 40% dự toán tỉnh giao, đạt 38% dự toán huyện, bằng 92% so cùng kỳ. Tiến độ thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt thấp, giảm so cùng kỳ. Nguồn thu chủ yếu từ thuế chưa đảm bảo tiến độ, xử lý thu hồi nợ thuế chưa đạt hiệu quả cao, thu phí sử dụng đất đạt thấp. Nguyên nhân thu thuế thấp do hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện gặp khó khăn trong tình hình khó khăn chung của kinh tế cả nước. Bên cạnh đó, việc thực hiện các chính sách về gia hạn, tạm thời chưa thu một số loại thuế cũng đã làm hạn chế số thu thuế ở địa phương. Về thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, trong 6 tháng đầu năm tổng chi ngân sách là 182 tỷ 873 triệu đồng trong đó chi ngân sách huyện ước thực hiện 161 tỷ 746 triệu đồng gồm chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên, chi tạm ứng, chi dự phòng…

Thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện, trong 6 tháng đầu năm, huyện đã giải ngân được 47 tỷ 541 triệu đồng đạt 58% tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012, trong đó vốn tỉnh hỗ trợ mục tiêu giải ngân được 32 tỷ 890 triệu đồng để bổ sung đầu tư xây dựng 2 trường đạt chuẩn quốc gia, kiên cố hoá 12 trường lớp, xây dựng 5 trạm y tế đạt chuẩn và 5 công trình khác; về vốn xây dựng cơ bản tập trung ngân sách huyện giải ngân được 11 tỷ 138 triệu đồng đầu tư xây dựng mới 34 công trình, triển khai xây dựng 8 công trình ở 3 xã điểm xây dựng nông thôn mới… và vốn chuyển nguồn giải ngân được 3 tỷ 513 triệu đồng.

Tuy nhiên, hiện nay việc thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Châu Thành gặp một số khó khăn như: nguồn vốn có giới hạn, công trình đầu tư nhiều, vốn bố trí công trình đầu tư mới chỉ ở khoàng 35 - 50% tổng mức đầu tư, nhà thầu chỉ được ứng trước 30% vốn bố trí nên không ít khăn khi triển khai thi công các công trình. Vốn đầu tư xây dựng xã nông thôn mới ở các lĩnh vực: giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng khác, (trừ giáo dục và y tế theo lộ trình tỉnh chỉ hỗ trợ theo tỷ lệ) do ngân sách huyện, xã và vốn huy động khác, năng lực quản lý của chủ đầu tư còn hạn chế, thường phó thác cho các đơn vị tư vấn.

Duy Thức