BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban kinh tế-xã hội HĐND thành phố: Giám sát thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở xã Bình Minh

Cập nhật ngày: 13/08/2014 - 09:11
 

Trạm y tế xã Bình Minh được xây mới.

Theo báo cáo, xã Bình Minh là 1 trong 9 xã được chọn làm điểm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Qua 3 năm thực hiện, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang sạch đẹp; nhiều công trình giao thông, trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng, nâng cấp phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân địa phương.

Tổng vốn ngân sách đầu tư xây dựng trên địa bàn hơn 64 tỷ đồng, trong đó vốn tỉnh hơn 43 tỷ đồng, vốn Thành phố hơn 21 tỷ đồng, số còn lại là nguồn vốn huy động đóng góp.

Đến nay, xã Bình Minh đạt được 14/19 tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia. Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đang ra sức phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí trong năm 2014.

Ngoài ra, đoàn giám sát cũng đề nghị xã Bình Minh cố gắng duy trì các tiêu chí đã đạt, cố gắng vận động mọi nguồn lực để thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại, phấn đấu đến cuối năm 2014 đạt xã nông thôn mới.

Phương Ngân