BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban kinh tế-xã hội HĐND thành phố Tây Ninh: Giám sát việc quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn

Cập nhật ngày: 13/03/2014 - 05:42

Đoàn giám sát làm việc tại Phường I

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe đại diện Phường I báo cáo việc quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn phường. Theo báo cáo, diện tích đất công đã cắm mốc đang quản lý là hơn 58.754m2.

Trong đó diện tích đất cho thuê hơn 6.299 m2, đất bị lấn chiếm hơn 5.067 m2, đất đang sử dụng và đất trống chưa sử dụng hơn 46.767 m2; đã bán đấu giá hơn 620 m2.

Đất công mới phát sinh chưa được cắm mốc hơn 5.800 m2. Việc sử dụng đất công trên địa bàn Phường I còn một số hạn chế là chưa có kế hoạch khai thác sử dụng các phần diện tích đất công bỏ trống, gây lãng phí quỹ đất và phải thường xuyên kiểm tra ngăn chặn việc lấn chiếm.

Tại Phường II, tổng diện tích đất trên địa bàn là 140,76 hecta, UBND Phường đang quản lý hơn 60.120 m2 đất công. Trong đó đất xây dựng trụ sở văn phòng làm việc hơn 4.400 m2, đất UBND Thành phố thu hồi để thực hiện đấu giá 99m2, đất bị lấn chiếm hơn 1.467m2, đất cho mượn sản xuất hơn 16.900m2, đất chưa sử dụng hơn 767m2, đất di tích và tưởng niệm hơn 852m2, đất được UBND Thành phố giao quản lý hơn 35.500m2. Qua giám sát cho thấy đất công trên địa bàn phường chưa được đưa vào khai thác sử dụng, chỉ quản lý không để lấn chiếm.

Lãnh đạo Phường II đã giải trình nhiều vấn đề do đoàn giám sát đặt ra về đất bị lấn chiếm, về việc cắm mốc bổ sung cần nêu rõ cụ thể nguồn gốc các vị trí này, việc xử lý thu hồi đất đối với cá hộ lấn chiếm…

Kết thúc buổi làm việc, đoàn giám sát ghi nhận những kiến nghị đề xuất của 2 đơn vị, đồng thời đề nghị bổ sung những việc mà đoàn nhắc nhở để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Phương Ngân