Ban KT-NS HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp lần thứ 19 

Cập nhật ngày: 26/11/2020 - 22:32

BTNO - Ngày 25.11, Ông Mai Văn Hải – Trưởng Ban KT-NS chủ trì buổi họp của Ban nhằm thẩm tra các nội dung trình kỳ họp lần thứ 19. Tham dự có ông Võ Đức Trong – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban HĐND cùng các sở, ngành liên quan.

Tại cuộc họp, ông Kiều Công Minh – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường đã trình bày tờ trình về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2020 trên địa bàn tỉnh; tờ trình về việc thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Về nội dung, cơ bản thống nhất về việc thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2021, với tổng số dự án thu hồi đất thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh là 93 dự án, tổng diện tích đất cần thu hồi là 570,62ha.

Tuy nhiên vấn đề cần làm rõ là trong tổng số các dự án được trình lần này có 12 dự án chưa có quyết định chủ trương đầu tư. Ngoài ra, để bảo đảm cho việc triển khai thực hiện dự án trình tại kỳ họp lần này được thuận lợi và hiệu quả, đề nghị UBND tỉnh căn cứ vào khả năng ngân sách và số lượng diện tích đất cần thu hồi, sớm xây dựng dự toán kinh phí từ ngân sách phục vụ công tác thu hồi đất kịp thời trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo quy định…

Ông Mai Văn Hải phát biểu kết luận cuộc họp.

Đối với dự thảo Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất việc chuyển mục đích sử dụng 42,54 ha đất trồng lúa để thực hiện 50 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh đợt 2.2020.

Tuy nhiên đề nghị ngành Tài nguyên và môi trường làm rõ trong số diện tích chuyển mục đích đất lúa, có bao nhiêu diện tích đất chuyên lúa phải bảo vệ nghiêm ngặt, thuộc dự án nào? Trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các cấp kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án sử dụng đất lúa, đất rừng đặc dụng bảo đảm đúng mục đích hiệu quả …

Tại cuộc họp các đại biểu cũng đặt các vấn đề xung quanh các dự án thu hồi đất, thủ tục pháp lý, việc triển khai thu hồi đất như thế nào để bảo đảm quyền lợi cho người dân, diện tích đất lúa đã bị thay đổi hiện trạng, quyết định chủ trương đầu tư các dự án, vấn đề bảo vệ môi trường đối với các dự án xin chuyển mục đích từ đất lúa…

Kết luận nội dung này, ông Mai Văn Hải cho biết, qua 2 nội dung tờ trình tại cuộc họp có nhiều vấn đề được làm rõ theo quy định. Qua trao đổi của các đại biểu cũng như giải trình của đại diện Sở Tài nguyên và môi trường cho thấy, cần quan tâm các nội dung như ưu tiên dự án đầu tư công, thu hút các dự án kêu gọi đầu tư theo đúng quy định pháp luật. Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Kế hoạch và đầu tư cần thực hiện đúng quy định về chủ trương đầu tư, thu hồi đất…

Ông Mai Văn Hải đề nghị Sở Tài nguyên và môi trường tiến hành mời các phòng tài nguyên và môi trường các huyện, thị xã, thành phố để tiến hành làm việc về hiện trạng đất trồng lúa trên địa bàn quản lý, có giải pháp giải quyết những tồn tại, nâng cao hiệu quả khai thác đất đai.

Tại cuộc họp này, Sở Tài nguyên và môi trường cũng báo cáo về kết quả thực hiện kết luận tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh về vấn đề ô nhiễm môi trường nguồn nước sông Vàm Cỏ Đông. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng báo cáo về vấn đề nuôi chim yến đối với trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thiên Tâm