BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Nội chính Trung ương sẽ theo dõi vụ việc có dấu hiệu oan sai

Cập nhật ngày: 16/07/2015 - 04:00
Ban Nội chính Trung ương sẽ tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình, đôn đốc công tác nội chính và phòng chống tham nhũng ở các cơ quan Bộ, ngành Trung ương; tiếp tục làm tốt công tác thẩm định, tham gia ý kiến vào các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khi được giao. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Nội chính Trung ương diễn ra sáng nay (16-7) tại Hà Nội.
 
img-1438-1437030302585-1.JPG
Ảnh minh họa
 
6 tháng đầu năm 2015, Ban Nội chính Trung ương đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ theo Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng và của Ban. Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại một số bộ, ngành, địa phương.
 
Thực hiện nhiệm vụ là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, Ban đã tham mưu có hiệu quả trong xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. 
 
Đồng thời, Ban hướng dẫn các địa phương rà soát những cuộc thanh tra kinh tế - xã hội từ đầu năm 2011 đến nay, từ đó phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, chuyển cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận của các đoàn kiểm tra, giám sát trong 2 năm 2013, 2014.
 
Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu chỉ ra những mặt hạn chế trong hoạt động của Ban Nội chính Trung ương để khắc phục trong thời gian tới, đó là công tác phối hợp giữa các Vụ, đơn vị trong một số công việc chưa nhịp nhàng, chưa đạt hiệu quả như mong muốn, có việc còn bị chậm.
 
Do đó, yêu cầu đặt ra đối với Ban Nội chính Trung ương là phải nỗ lực hơn nữa, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.
 
Ông Nguyễn Văn Yên, Vụ trưởng Vụ Theo dõi các vụ án cho biết, đối với mảng công tác của Vụ không chỉ giới hạn trong Công an, Kiểm sát, Tòa án mà hiện nay phạm vi phối hợp thường xuyên gắn liền với thanh tra, cơ quan điều tra của quân đội, với các khối địa phương. 
 
Ông Yên cũng đề xuất thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, Ban chỉ đạo báo cáo Thường trực Ban Bí thư cho thực hiện cơ chế cấp Vụ, Cục được tổ chức giao ban định kỳ để theo kịp yêu cầu nhiệm vụ hàng ngày, hàng giờ đề ra.
 
Trên cơ sở thảo luận tại hội nghị, Ban Nội chính Trung ương đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện từ nay đến cuối năm. Trong đó, chú trọng theo dõi, nắm tình hình để tham mưu về đường lối xử lý một số vụ án, vụ việc có dấu hiệu oan, sai và các vụ án, vụ việc thuộc lĩnh vực nội chính. 
 
Tích cực tham mưu, đề xuất giúp Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng thực hiện tốt Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”. Đặc biệt tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo./.
 
Nguồn VOV