Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Ban Nội chính Trung ương: Xây dựng thể chế để “không thể tham nhũng” 

Cập nhật ngày: 29/04/2021 - 00:01

BTNO - Sáng 28.4, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; phát động thi đua chuyên đề ngành nội chính Đảng giai đoạn 2021-2025.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái và các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Tây Ninh.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh có Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái cùng lãnh đạo các cơ quan nội chính: Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Viện kiểm sát, Toà án, Tư pháp, Thanh tra và đại diện thường trực các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ. 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhận định, sau 35 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín của nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm năm tới, Việt Nam sẽ hội nhập quốc tế sâu rộng hơn, phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cam kết khi tham gia các hiệp định về thương mại tự do thế hệ mới. 

Tuy nhiên, Đảng ta cũng nhìn nhận, tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe doạ sự tồn vong của Đảng, chế độ; các thế lực thù địch, phần tử xấu không ngừng tìm cách lợi dụng vấn đề này để chống phá. Phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Để làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, Đảng ta đưa ra các và giải pháp. Cụ thể, giải pháp để “không muốn tham nhũng” là tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục và tuyên truyền; giải pháp để “không thể tham nhũng” là tích cực sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập trong các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý kinh tế - xã hội, về phòng chống tham nhũng để phòng ngừa tham nhũng; giải pháp để “không dám tham nhũng” là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng; giải pháp để “không cần tham nhũng” là tiếp tục đẩy mạnh cải cách chính sách tiền lương, nâng cao thu nhập và có chính sách nhà ở, bảo đảm cuộc sống để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác.

Trong công tác cải cách tư pháp, Đảng ta xác định cần hoàn thiện chính sách, pháp luật về hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp; đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy toà án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc khẳng định, công tác phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp là nhiệm vụ rất quan trọng, khó khăn, phức tạp, do đó, thời gian tới, Ban Nội chính sẽ nghiên cứu, tham mưu chỉ đạo, đẩy mạnh xây dựng thể chế để “không thể tham nhũng”, trọng tâm là hoàn thành các quy định để kiểm soát quyền lực.

“Tham nhũng là một trong những sản phẩm của tha hoá quyền lực. Chúng ta cần có cơ chế để bảo vệ những người tố cáo, người chống tham nhũng; đồng thời xử lý nghiêm những người lợi dụng chống tham nhũng để vu khống, gây mất đoàn kết nội bộ. Các bộ, ngành chức năng, địa phương tham mưu, chỉ đạo xử lý, ngăn chặn mọi hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân”- ông Phan Đình Trạc nói.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị cấp ủy các địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý; cường tạo điều kiện để Ban Nội chính hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cán bộ, công chức ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIII của Đảng. 

Tại hội nghị, Ban Nội chính Trung ương phát động thi đua chuyên đề ngành Nội chính Đảng giai đoạn 2021-2025.

N.D