BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban pháp chế - HĐND tỉnh: Giám sát Thanh tra tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh về thực hiện Luật Khiếu nại - tố cáo

Cập nhật ngày: 08/04/2010 - 05:50

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ phát biểu tại buổi làm việc với Thanh tra tỉnh

Trong 2 ngày 7 và 8.4.2010, Đoàn giám sát Ban Pháp chế - HĐND tỉnh tiếp tục làm việc với Thanh tra tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh về tình hình thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Tham gia cùng Đoàn giám sát có bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH và bà Nguyễn Thị Bạch Mai - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Báo cáo của Thanh tra tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh cho biết, từ đầu năm 2009 đến nay số vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh mới có tăng hơn năm 2008, nhưng số vụ việc có tính chất và diễn biến phức tạp chủ yếu vẫn là các trường hợp khiếu nại cũ, lâu dài về tranh chấp đất đai giữa cá nhân với cá nhân, khiếu nại tranh chấp đòi lại đất các nông lâm trường trước đây, tuy đã được các cấp, các ngành của tỉnh và Trung ương xem xét giải quyết đúng pháp luật, nhưng các hộ dân vẫn không chấp nhận, thường xuyên khiếu nại gay gắt, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị và trật tự xã hội của địa phương; nội dung khiếu nại phần lớn là khiếu nại các quyết định hành chính về đất đai như thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, cấp giấy, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Về tố cáo, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực kinh tế, quản lý sử dụng đất đai của các doanh nghiệp, các dự án, và tố cáo cán bộ, đảng viên ở các đơn vị cơ sở trong quá trình lãnh đạo, điều hành công việc.

Qua giám sát, Đoàn giám sát ghi nhận Thanh tra tỉnh đã thực hiện tương đối tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo: đã thẩm tra, xác minh báo cáo UBND tỉnh xử lý trên 96% đơn; những vụ việc có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh để có ý kiến giải quyết; việc tổ chức đối thoại trong quá trình xác minh theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo và Nghị định 136, được Thanh tra tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc; từ năm 2009 đến nay, Thanh tra tỉnh đã tiến hành thanh tra 18 cuộc về trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan nhà nước trong việc chấp hành pháp luật khiếu nại, tố cáo, gồm 12 đơn vị sở, ngành và 76 xã phường, thị trấn (thực hiện tốt hơn so với các đơn vị khác mà Đoàn đã giám sát), qua đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời, hạn chế được các vụ việc phức tạp…; công tác tiếp dân và tham mưu phục vụ cho lãnh đạo tỉnh (Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH) được ngành thực hiện nghiêm túc, hằng năm đều xây dựng kế hoạch tiếp dân cho các cơ quan lãnh đạo tỉnh và phân công lãnh đạo của Thanh tra tỉnh và cán bộ tiếp dân phục vụ cho công tác tiếp dân của các cơ quan lãnh đạo và thực hiện tiếp dân thường xuyên…

Đối với Văn phòng UBND tỉnh, về thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, Văn phòng tổ chức một Phòng tiếp dân để trực tiếp công dân và nhận đơn thư, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết; mở sổ theo dõi; tiếp nhận, thẩm định các báo cáo của các sở, ngành và UBND các huyện, thị để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh. Từ năm 2009 đến nay, Phòng tiếp dân đã tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh và trình Văn phòng UBND tỉnh ký 376 công văn giao các sở, ngành và UBND các huyện, thị xem xét theo thẩm quyền và 78 phiếu chuyển, phiếu hướng dẫn công dân; phục vụ UBND tỉnh chủ trì họp 37 cuộc giải quyết khiếu nại, tham gia 30 cuộc đối thoại giữa các bên tranh chấp để báo cáo đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, giải quyết…

Tuy nhiên, việc thực hiện chức năng của Thanh tra và Văn phòng UBND tỉnh còn có hạn chế như: việc phối kết hợp giữa công tác tiếp dân và công tác giải quyết khiếu nại chưa chặt chẽ; việc kiểm tra đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vụ việc do lãnh đạo tỉnh tiếp dân chỉ đạo chưa kịp thời; cơ sở phòng tiếp dân của Thanh tra chưa ổn định, còn ở tạm, chưa đầy đủ điều kiện phục vụ cho công tác tiếp dân, nhất là đối với các vụ khiếu nại đông người; công tác tổ chức đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo tuy có thực hiện nhưng chưa đúng theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo (Thủ trưởng đơn vị phải tổ chức đối thoại) và một số vụ việc giải quyết chưa đảm bảo thời hiệu; công tác tiếp dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân của Văn phòng UBND tỉnh mặc dù thời gian qua thực hiện khá tốt nhưng còn nhiều vụ việc khiếu nại kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm; một số trường hợp còn tham mưu, đề xuất chưa kịp thời…

Qua các buổi làm việc, Đoàn giám sát đề nghị Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời cố gắng khắc phục các mặt còn hạn chế như tham mưu đảm bảo lịch tiếp dân của lãnh đạo UBND tỉnh đúng định kỳ; tránh vi phạm về thời gian giải quyết khiếu nại, tố cáo để không gây bức xúc cho dân; thực hiện đúng quy định của pháp luật về tổ chức đối thoại và ngày càng nâng cao chất lượng đối thoại; thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong tiếp dân và tham mưu giải quyết khiếu nại của công dân; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài; tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quyết định đã có hiệu lực của UBND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh xử lý trách nhiệm các trường hợp không thực hiện và không tổ chức thực hiện quyết định đã có hiệu lực pháp luật của UBND tỉnh để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật…

KIM CHI