baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 23/05/2009 - 02:14

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Văn Xê phát biểu tại cuộc giám sát.

Ban Pháp chế - HĐND tỉnh Tây Ninh vừa có cuộc giám sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) hôm qua, 22.5.2009.

Theo báo cáo, Sở VH-TT&DL đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2009. Từ đầu năm 2008 đến tháng 4.2009, Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra cải cách hành chính tại 9 đơn vị về các nội dung như tuyển dụng công chức hành chính, viên chức sự nghiệp, thực hiện chính sách tiền lương, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, việc thực hiện quy chế dân chủ, quy chế văn hoá công sở, thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa. Riêng tại Sở đã tổ chức thực hiện việc giải quyết các hồ sơ xin cấp phép hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch theo mô hình một cửa từ ngày 1.1.2008; kiện toàn bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ, bố trí cán bộ có đủ năng lực chuyên môn đảm nhận công tác ở bộ phận này, niêm yết công khai các thủ tục hành chính trong việc cấp các loại giấy phép hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch, đồng thời luôn có sự phối hợp giữa các bộ phận liên quan trong ngành và các sở, ngành khác tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng trong việc giải quyết các hồ sơ liên quan.

Về thực hiện hiện đại hoá hành chính, Sở đã thiết kế hệ thống cáp để triển khai mạng nội bộ; kết nối Internet cho các phòng để sử dụng khai thác thông tin phục vụ công tác chuyên môn; xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong công tác quản lý hành chính về cấp phép hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên lĩnh vực này.

Tuy nhiên qua giám sát Ban Pháp chế nhận thấy, do việc hợp nhất Sở Văn hoá- Thông tin, Sở Thể dục Thể thao, và lĩnh vực Du lịch thuộc Sở Thương mại Du lịch cũ, nên bộ máy mới được củng cố và hoạt động còn gặp khó khăn và do đặc thù của ngành nên việc tuyển dụng cán bộ, công chức còn gặp nhiều khó khăn theo tiêu chuẩn thi tuyển cán bộ, công chức, nhất là các đơn vị trực thuộc đòi hỏi năng khiếu (Đoàn nghệ thuật, Trung tâm thi đấu thể thao…) nên phải thực hiện chế độ hợp đồng lao động; việc phân định các lĩnh vực một cửa còn bất cập; chưa đưa thông tin về trình tự, thủ tục, quy trình cấp các loại giấy phép trên website Tây Ninh; chưa có cán bộ chuyên trách về công tác pháp chế để rà soát văn bản quy phạm pháp luật…

Cuối buổi giám sát, Ban Pháp chế yêu cầu Sở VH-TT&DL làm rõ thêm một số vấn đề như: việc thanh kiểm tra thời gian qua có phát hiện sai phạm gì không? Cần có thống kê những cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính; xác định những lĩnh vực một cửa liên thông của ngành; việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và nhu cầu đào tạo; đánh giá công tác cải cách hành chính; những khó khăn vướng mắc cần kiến nghị…

KIM CHI