BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban pháp chế - HĐND tỉnh: Giám sát việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Cập nhật ngày: 06/04/2010 - 05:23

Bà Mai Thị Kim Liên - Phó trưởng Ban Pháp chế phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp tục cuộc giám sát việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo, ngày 6.4.2010, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tây Ninh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

Theo báo cáo của Sở TN&MT, năm 2009 và 3 tháng đầu năm 2010, tình hình khiếu nại của công dân vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là những vụ khiếu kiện đông người tập trung ở lĩnh vực giải toả đền bù; đòi lại đất do Nhà nước thực hiện các dự án nông lâm trường trước đây và một số vụ khiếu nại thuộc dạng chủ cũ đòi lại đất Nhà nước quản lý sau giải phóng, đất tông chi đòi chia thừa kế trong thân tộc, đòi lại đất cho ở đậu, ở nhờ, đất cho mướn, cho mượn… Nguyên nhân tình trạng khiếu nại đông người là do nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cần phải xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, củng cố và phát triển các khu, cụm công nghiệp… dẫn đến thu hồi đất, nhiều công dân không chấp hành việc giao đất và khiếu nại về giá đền bù giải toả, ngoài ra còn do cơ chế chính sách đền bù, tái định cư từng lúc, từng nơi áp dụng chưa phù hợp; một số dự án, đơn vị được giao đất, chưa thực hiện nghiêm túc việc quản lý sử dụng đất đai; có những trường hợp giao khoán, cho mượn đất không đúng quy định của Nhà nước, để cho một số cán bộ và nhân dân bao chiếm sử dụng không đúng quy hoạch… một số người khiếu kiện bị các đối tượng kích động lôi kéo, xúi giục…

Trong năm qua, lãnh đạo Sở TN&MT thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, tiếp nhận 220 đơn khiếu nại tranh chấp đất đai, đã chuyển cho các cấp, các ngành giải quyết theo thẩm quyền 147 đơn, đơn thuộc trách nhiệm Sở tham mưu trình UBND tỉnh xem xét là 73 đơn. Trong số 73 đơn (62 đơn năm 2009, 11 đơn 3 tháng đầu năm 2010), có 14 đơn khiếu nại về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sở đã tham mưu báo cáo UBND tỉnh 68 đơn, còn tồn đang xác minh 5 đơn. Đồng thời trong hơn 1 năm qua, Sở đã tham mưu UBND tỉnh giải quyết được 139 vụ, trong đó đã ban hành 59 quyết định giải quyết và 80 công văn trả lời khiếu nại của công dân.

Tại buổi giám sát, Ban Pháp chế nhận định, lãnh đạo Sở TN&MT thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân định kỳ 2 lần mỗi tháng và có quan tâm thực hiện cải cách hành chính tại phòng tiếp dân, hướng dẫn đầy đủ về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, bố trí cán bộ có năng lực, xử lý các đơn thư và hướng dẫn kịp thời cho người dân; đồng thời Sở còn cử cán bộ tham gia tiếp dân hằng tuần tại trụ sở tiếp dân của tỉnh. Trong thời gian qua, Sở cũng đã tổ chức 2 đợt thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo (KNTC) của các Trưởng phòng TN&MT thị xã Tây Ninh và huyện Gò Dầu. Thực hiện chức năng tham mưu về công tác giải quyết KNTC, trong quá trình xác minh các KNTC của công dân, Sở đều tổ chức đối thoại để làm rõ và chú trọng công tác hoà giải để bảo đảm giải quyết có hiệu quả. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tham mưu giải quyết khiếu nại của Sở cũng còn gặp nhiều khó khăn như: thiếu cán bộ có trình độ chuyên ngành luật, thiếu phương tiện phục vụ công tác xác minh; còn một số vụ việc tham mưu chưa đúng về nội dung và hình thức; một số vụ việc quan điểm giải quyết của các cơ quan chức năng còn khác nhau, phải giải quyết đi giải quyết lại nhiều lần, ảnh hưởng đến lòng tin của người dân và dẫn đến tình trạng bên bị bác đơn tố cáo cán bộ làm sai lệch hồ sơ… đối với một số vụ việc mặc dù đã hết thời hiệu khiếu nại nhưng vẫn phải tiếp nhận, xem xét trả lời cho dân do tính chất lịch sử hoặc các vụ việc khiếu nại đông người…

Đại diện Đoàn giám sát - bà Mai Thị Kim Liên, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, ghi nhận những khó khăn của đơn vị để xem xét, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ.

Kim Chi