Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực pháp chế trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh 

Cập nhật ngày: 02/12/2022 - 09:36

BTNO - Chiều 1.12, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực pháp chế trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quang cảnh cuộc họp.

Các phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Võ Quốc Khánh và Nguyễn Thị Chi chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy; bà Hoàng Thị Thanh Thuý- Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị quyết quy định mức hưởng phụ cấp hằng tháng đối với ấp, khu đội trưởng và mức hưởng trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết quy định số lượng, mức phụ cấp đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định số lượng, mức phụ cấp đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị tại Điều 4 về tổ chức thực hiện cần bổ sung: “Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết”. 

Góp ý tại cuộc họp, các đại biểu cũng đề nghị, tại Điều 2, cần bỏ nội dung “tham gia bảo đảm an ninh, trật tự”; rà soát cho phù hợp giữa nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết trong việc thống nhất tên gọi Công an xã bán chuyên trách.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu.

Góp ý về báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức hưởng phụ cấp hằng tháng đối với ấp, khu đội trưởng và mức hưởng trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân trên địa bàn tỉnh, đại biểu đề nghị tại mục số 3 cần điều chỉnh lại nội dung cho phù hợp: “Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh, sớm cụ thể hoá quy định tại điểm a, khoản 1, điều 4 của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30.6.2020 của Chính phủ và bảo đảm triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ các văn bản của trung ương và địa phương”.

Đối với báo cáo kết quả thực hiện kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đại biểu đề nghị cần đánh giá rõ hơn về hiệu quả của các mô hình thu gom rác thải sau khi triển khai; bổ sung số liệu cụ thể trong nội dung tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ viên chức, người lao động về tác phong, thái độ giao tiếp công dân…

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về kết quả thực hiện kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh cần bổ sung thêm nội dung về việc đề nghị phối hợp với các địa phương rà soát những phương tiện vận chuyển rác thải trên đường bảo đảm an toàn và vệ sinh, mỹ quan đô thị; vấn đề ý thức của người dân trong thu gom, vứt rác thải và việc khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải.

Các đề xuất của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với Sở Tài nguyên và Môi trường về nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới, đại biểu đề nghị bổ sung thêm nội dung: Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trong việc phân loại, thu gom, xử lý rác thải, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; tăng tỷ lệ người dân đăng ký thu gom rác thải sinh hoạt; đề ra giải pháp khắc phục có hiệu quả những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, có hiệu lực từ ngày 25.8.2022.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy phát biểu tại cuộc họp.

Cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trong việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; điều chỉnh, bổ sung đầy đủ và toàn diện hơn về nội dung: “Rà soát, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bãi bỏ hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chính đã được ban hành tại địa phương còn chưa hợp lý, kéo dài thời gian thực hiện, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch về đất đai”.

Bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cơ bản đồng tình với báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết luận chất vấn, ghi nhận những nỗ lực trong triển khai thực hiện các vấn đề mà đại biểu nêu tại kỳ họp, khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải, nước thải; việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; công tác phối hợp giải quyết thủ tục giữa các cơ quan liên quan cũng như việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục những hạn chế còn lại, các Ban HĐND tiếp tục theo dõi tiến độ khắc phục của ngành.

Ý kiến đại biểu nêu tại cuộc họp được các sở, ban, ngành tỉnh tiếp thu và trao đổi làm rõ. Bà Nguyễn Thị Chi- Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan lưu ý một số điểm để hoàn thiện báo cáo gửi Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổng hợp, hoàn chỉnh trước khi trình ra cuộc họp HĐND tỉnh sắp tới.

Phương Thảo