Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh 

Cập nhật ngày: 01/12/2022 - 02:23

BTNO - Chiều 30.11, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Võ Quốc Khánh và Nguyễn Thị Chi chủ trì hội nghị thẩm tra các nội dung do UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy cùng đại diện các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Phó trưởng Ban Pháp chế Võ Quốc Khánh điều hành cuộc họp.

Các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; tờ trình và dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Các đại biểu và Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao sự điều hành linh hoạt của UBND tỉnh năm 2022. Đây là năm đầu tiên sau nhiều năm, 100% các chỉ tiêu KT-XH đều vượt so với nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh đã đề ra. Đặc biệt thu ngân sách hoàn thành trước thời gian quy định 2 tháng với tổng thu ngân sách lần đầu tiên vượt ngưỡng 11.000 tỷ đồng, 9/9 huyện, thị xã, thành phố đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách trước thời hạn.

Góp ý dự thảo nghị quyết KT-XH năm 2023, đại biểu đề nghị cần đưa thêm nội dung chuyển đổi số, đặc biệt là thực hiện Đề án 06 để các cơ quan, địa phương trên toàn tỉnh có cơ sở thực hiện quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét hơn.

Đại biểu đề nghị làm rõ số liệu các chỉ tiêu KT-XH năm 2023 về giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên 1 ha đất trồng trọt, giảm nghèo, số lao động có việc làm tăng thêm, chỉ tiêu bác sĩ/vạn dân, tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch; đề nghị sửa cụm từ “duy trì đà tăng trưởng kinh tế” thành “duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế”; bổ sung thông tin cụ thể phần nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 về thực hiện cao tốc Hồ Chí Minh - Mộc Bài…

Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy phát biểu.

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế bổ sung thêm nội dung đề nghị UBND tỉnh quan tâm nội dung “có giải pháp sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đã được đầu tư” và “tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trong và ngoài trường học” và bổ sung thêm nội dung kiến nghị thứ 7 đối với UBND tỉnh về tăng cường nắm tình hình để có giải pháp ứng phó với những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhất là trong các khu, cụm công nghiệp do ảnh hưởng của tình hình thế giới.

Đối với các dự thảo báo cáo năm 2022 của UBND tỉnh về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo công tác của UBND tỉnh; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các đại biểu cơ bản thống nhất.

Đối với báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, đại biểu đặt vấn đề về tên gọi: “công tác phòng, chống tham nhũng” hay bổ sung thêm từ “tiêu cực” cho phù hợp với chỉ đạo của Đảng; mốc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ 1.1 đến 31.10 là chưa đánh giá toàn diện; cần xác định rõ hành vi lãng phí là gì để có cơ sở đánh giá định lượng rõ hơn và góp ý bổ sung thêm một số cụm từ trong dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế.

Các ý kiến đại biểu nêu tại hội nghị được lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh tiếp thu và trao đổi làm rõ. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy đề nghị Ban Pháp chế tổng hợp, điều chỉnh nội dung dự thảo các báo cáo thẩm tra.

Riêng đối với báo cáo thẩm tra kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 và dự thảo nghị quyết kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023 cần cô đọng, đi sâu nội dung tồn tại hạn chế của UBND tỉnh về giải quyết các “điểm nghẽn”, tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm còn chậm; rà soát bổ sung thêm các chỉ tiêu Quốc hội đưa ra có liên quan đến địa bàn. Đồng thời chỉnh sửa một số câu từ cho phù hợp để hoàn thiện các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp HĐND sắp tới.

Phương Thúy