BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Pháp chế: Thống nhất các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh 

Cập nhật ngày: 10/07/2024 - 08:25

BTNO - Chiều 9.7, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh. Ông Trương Nhật Quang- Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự thẩm tra có bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp 14 HĐND tỉnh.

Tại buổi làm việc, Ban Pháp chế đã thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi thẩm tra.

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị quyết. Cụ thể, mức chi của các nội dung chi trong dự thảo Nghị quyết cơ bản được xây dựng theo nguyên tắc: cấp tỉnh bằng 80% mức quy định của Thông tư số 56/2023/TT-BTC, cấp huyện bằng 80% mức chi của cấp tỉnh, cấp xã bằng 80% mức chi của cấp huyện; cơ bản phù hợp và bảo đảm khả năng cân đối của ngân sách các cấp.

Ông Trương Nhật Quang- Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi thẩm tra.

Thành viên Ban Pháp chế cũng cơ bản thống nhất với các báo cáo gồm: Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, đồng thời kiến nghị một số nội dung nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả mục tiêu đã đề ra trong năm 2024.

Vũ Nguyệt