BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương kiểm tra công tác tại Tây Ninh

Cập nhật ngày: 28/04/2009 - 06:37

Toàn cảnh buổi kiểm tra tại Sở GD & ĐT.

Ngày 27.4, Ban Thi đua – Khen thưởng (TĐ - KT) Trung ương do ông Ngô Tùng Chinh, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện phía Nam của Ban TĐ - KT Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác TĐ - KT ở Sở Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT), Công ty TNHH một thành viên Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh và UBND huyện Hoà Thành.

Tại Sở GD & ĐT, sau khi nghe báo cáo công tác TĐ – KT của ngành Giáo dục năm 2008, các thành viên trong Ban TĐ - KT Trung ương đã chỉ ra sự hạn chế trong việc cụ thể hoá tiêu chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến ở cơ sở. Cụ thể: tiêu chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến ở cơ sở của ngành Giáo dục là phải giỏi về chuyên môn. Điều này dễ dẫn đến hiểu nhầm là chỉ có đối tượng giáo viên mới được xét thi đua lao động tiên tiến, còn các đối tượng khác như cán bộ quản lý, nhân viên văn phòng, nhân viên bảo vệ, tạp dịch v.v… vì không có chuyên môn nên không thể thi đua. Trong khi đó, Luật TĐ – KT không quy định như vậy mà chỉ quy định chung là hoàn thành tốt nhiệm vụ là đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Có lẽ chính vì vậy mà trong năm học vừa qua, ngành Giáo dục Tây Ninh chỉ có 1/3 cán bộ công nhân viên, giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến – một tỷ lệ quá thấp so với các tỉnh trong khu vực miền Đông Nam bộ. Từ thực tế đó, Ban TĐ - KT Trung ương đề nghị Sở GD & ĐT Tây Ninh thay đổi tiêu chí “giỏi về chuyên môn” thành “hoàn thành tốt nhiệm vụ” để xét danh hiệu lao động tiên tiến.

Ở Công ty TNHH một thành viên Khai thác thuỷ lợi đoàn kiểm tra TĐ – KT Trung ương cũng nhận thấy sự bất hợp lý trong cơ cấu thi đua khen thưởng. Theo nguyên tắc, TĐ – KT phải theo “hình tháp xuôi”. Tức là số lượng khen thưởng ở cơ sở bao giờ cũng phải nhiều hơn số lượng được cấp trên khen. Thế nhưng, ở Công ty TNHH một thành viên Khai thác thuỷ lợi lại khen thưởng theo “hình tháp ngược”. Cụ thể, năm 2008, chỉ có 3 cá nhân và 5 tập thể được Công ty tặng giấy khen, nhưng lại đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen tới 26 cá nhân và 9 tập thể. Ngoài ra, đoàn TĐ – KT Trung ương chỉ ra còn rất nhiều hình thức TĐ – KT khác chứ không nhất thiết phải theo tiêu chí TĐ – KT thường xuyên. Như các công trình tuyến kênh mẫu, nếu đạt hiệu quả cũng có thể khen thưởng được v.v…

Ở Hoà Thành, đoàn TĐ - KT Trung ương khen ngợi địa phương này làm khá tốt công tác TĐ-KT. Tuy nhiên, đoàn TĐ - KT Trung ương lưu ý huyện Hoà Thành còn đến 50% xã và nhiều nông dân trực tiếp sản xuất trên đồng ruộng, thợ thủ công v.v… chưa được khen thưởng. Ngoài ra, huyện cũng cần mở lớp tập huấn kiến thức về TĐ-KT cho cán bộ làm công tác TĐ-KT ở các xã, thị trấn.

Theo kế hoạch, sáng ngày 28.4, Ban TĐ - KT Trung ương sẽ tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh. Chuyến công tác của Ban TĐ - KT Trung ương lần này nhằm mục đích nắm tình hình ở địa phương triển khai, thực hiện Luật TĐ – KT ra sao, có gì khó khăn, vướng mắc để cùng tháo gỡ.

ĐẠI DƯƠNG