BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Thường vụ các huyện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI

Cập nhật ngày: 02/11/2012 - 05:13

(BTNO)- * Hòa Thành: Tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Thành đã tổ chức kiểm điểm tự phê binh và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Nguyễn Văn Không- Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQ tỉnh đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Không, Chủ tịch UB.MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi kiểm điểm tập thể BTV Huyện ủy Hòa Thành

Thời gian qua, Huyện ủy Hòa Thành đã triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI trong toàn Đảng bộ và lấy ý kiến, chuẩn bị các bước cho việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Không yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Thành phải bám sát tinh thần Nghị quyết TW4, nghiêm túc kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ trong thời gian qua nhằm phát huy mặt mạnh, tích cực, rút ra những hạn chế thiết sót để khắc phục, nhất là về công tác tổ chức cán bộ, bố trí quy hoạch cán bộ, về nguyên tắc tập trung dân chủ…

Đồng chí Nguyễn Văn Không cũng lưu ý, việc kiểm điểm phải có chất lượng và đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đề ra; phải có cái nhìn thấu suốt, khách quan, dân chủ để thấy được những hạn chế, yếu kém và sửa chữa, khắc phục trên tinh thần xây dựng để cùng tiến bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Nguyễn An

 

* Châu Thành: Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện uỷ Châu Thành có đồng chí Võ Thiện Trí - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Võ Thiện Trí (đứng) phát biểu tại hội nghị.

Bí thư huyện uỷ Châu Thành Nguyễn Thanh Phong đã báo cáo quá trình chuẩn bị hội nghị và nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của đợt kiểm điểm lần này, có ý nghĩa to lớn đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ; việc kiểm điểm phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đạt kết quả tốt, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tập trung trí tuệ, nghiên cứu sâu để tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng, chân thành, thẳng thắn, không chủ quan, né tránh; tránh tình trạng kiểm điểm qua loa, đại khái;…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Võ Thiện Trí nhấn mạnh, đợt kiểm điểm lần này tập trung vào các nội dung của Nghị quyết TW4, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phê bình và tự phê bình, tìm ra nguyên nhân của khuyết điểm để có hướng khắc phục hiệu quả, qua đó giúp cho tập thể và từng cá nhân trong Ban Thường vụ thấy rõ trách nhiệm của mình và phấn đấu thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Duy Thức