BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Thường vụ Huyện uỷ Gò Dầu, Dương Minh Châu:

Cập nhật ngày: 11/05/2012 - 05:47

(BTNO)- Hội nghị được triển khai cho cán bộ chủ chốt các huyện. Trong đó, nội dung của Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Các đại biểu dự hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương Đảng

* Huyện uỷ Gò Dầu: Cùng với việc triển khai, quán triệt Nghị quyết của Trung ương, Ban Thường vụ Huyện uỷ Gò Dầu đã thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng của Huyện uỷ Gò Dầu. Nội dung dự thảo cho biết, huyện tập trung huy động mọi nguồn lực để đảm bảo đủ các điều kiện đến năm 2015, xây dựng hoàn chỉnh 3/8 xã nông thôn mới đạt tiêu chuẩn quốc gia; phấn đấu đến năm 2020 xây dựng hoàn chỉnh 100% số xã đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, huyện Gò Dầu cơ bản trở thành huyện công nghiệp. Cùng với yêu cầu phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, huyện tập trung nguồn lực cho hai lĩnh vực trọng tâm là hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội.

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW cho biết, hiện nay, trên địa bàn huyện có tổng cộng 186 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 1.290 tỷ đồng. Trong đó có 80 doanh nghiệp tư nhân, với tổng số vốn 131 tỷ đồng; 96 công ty TNHH, với tổng số vốn 864 tỷ đồng; 10 công ty cổ phần, tổng số vốn là 295 tỷ đồng… Hướng tới huyện phối hợp các ngành chức năng trong tỉnh xây dựng đội ngũ doanh nhân trên địa bàn ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng.

D.H

* Huyện uỷ Dương Minh Châu: Tại hội nghị, ông Trần Văn To- Chủ tịch UBND huyện đã triển khai đến các đồng chí nguyên là uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể các xã, thị trấn về nội dung Nghị quyết số 13. Trong đó, tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư giải quyết cơ bản những tắc nghẽn, quá tải, bức xúc trong lĩnh vực kinh tế, xã hội; từng bước hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội tương đối đồng bộ với một số công trình hiện đại, bảo đảm cho phát triển nhanh và bền vững; tăng cường hội nhập quốc tế, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng nông thôn mới; thu hẹp khoảng cách vùng, miền và nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia…

Bên cạnh đó, hội nghị cũng được nghe các nội dung của Nghị quyết số 09 về Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế”. Nghị quyết nhằm xây dựng đội ngũ doanh nhân trên địa bàn ngày càng phát triển, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị; có trách nhiệm xã hội cao; nâng cao năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả, tạo sức cạnh tranh, không ngừng phát triển.

Sau khi nghe triển khai hai Nghị quyết, nhiều đảng viên đã có một số ý kiến đóng góp về việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn. Đây được xem là yếu tố góp phần thực hiện tốt các nội dung trong nghị quyết; vừa đảm bảo tốt cho việc đi lại, vận chuyển hàng hoá, phục vụ đời sống, sản xuất của người dân, vừa là một trong những giải pháp quan trọng nhằm góp phần kéo giảm tai nạn giao thông…

Trúc Ngân