BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Thường vụ Huyện ủy Trảng Bàng: Sơ kết 5 năm thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại tố cáo

Cập nhật ngày: 29/09/2013 - 06:14

(BTNO)- Mới đây, Huyện ủy Trảng Bàng tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo 130 của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay và đề ra giải pháp trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện tinh thần thông báo kết luận số 130 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 09 và các kết luận của Tỉnh ủy, văn bản chỉ đạo của sở, ngành về giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong 5 năm qua, huyện đã tiếp trên 680 lượt công dân, trong đó phòng tiếp dân của huyện tiếp thường xuyên trên 490 lượt người, lãnh đạo các cơ quan thường trực tiếp trên 190 lượt người.

Đã tiếp nhận 410 đơn khiếu nại, tố cáo của nhân dân, qua phân loại có 255 đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết, kết quả huyện đã giải quyết 241 đơn, đạt trên 94%, còn tồn 14 đơn đang trong quá trình xác minh.

Đối với công tác giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên, công chức, kết quả 5 năm qua, các cấp ủy Đảng đã tiến hành kiểm tra, xử lý thi hành kỷ luật 81 đảng viên vi phạm, với tổng số tiền sai phạm trên 900 triệu đồng, đề nghị thu hồi trên 447 triệu đồng và trên 1.800m2 đất.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo số 130 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về giải quyết khiếu nại tố cáo tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân. Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân. Kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân một cách minh bạch, công khai; giải quyết tốt các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân phù hợp, đúng quy định.

Tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với công dân và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân.

Tấn Trung