BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết

Cập nhật ngày: 25/02/2016 - 06:00

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Công điện số 252/CĐ-TTg ngày 15.2.2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội X Đảng bộ tỉnh và những thành quả trong phát triển kinh tế-xã hội để nâng cao nhận thức, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. (Trong ảnh: Du khách tham quan Núi Bà Đen)

Tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức thực hiện thật tốt Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 4.1.2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 2.2.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thật sự là ngày hội của toàn dân.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; có biện pháp cấp bách phòng chống, ứng phó với biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan trên địa bàn, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết; khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và Nhân dân.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các khu vui chơi, điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm việc không sử dụng xe công đi lễ hội, đình, chùa; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấm dứt ngay việc đi thăm, chúc tụng và đi lễ hội, đình, chùa trong giờ làm việc.

Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình, chủ động các biện pháp xử lý tình huống liên quan đến chủ quyền, quốc phòng, an ninh, quan hệ đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Minh Nguyễn