Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật ngày: 28/07/2020 - 16:07

BTNO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị, sở, ban ngành tỉnh; các tổ chức chính trị-xã hội; các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ... về tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu và ở Việt Nam đã xuất hiện lại ca nhiễm trong cộng đồng, dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trở lại.

Thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, ngày 25/7/2020; để bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang nỗ lực khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh như sau:

Triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện: Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát cửa khẩu, quản lý các đường mòn, lối mở trên biên giới theo đúng quy định.

Rà soát, quản lý, giám sát chặt chẽ tất cả những trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài về đang làm việc và cư trú trên địa bàn; đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái phép và các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Kiểm tra, rà soát, bổ sung các biện pháp, kế hoạch phòng, chống dịch tại địa phương, đơn vị, không để bị động, bất ngờ với những tình huống phức tạp nảy sinh; thực hiện nghiêm các quy định, khuyến cáo của cơ quan chức năng về việc đi đến các vùng có dịch và những người từ vùng có dịch đến Tây Ninh phải chấp hành đúng việc khai báo, kiểm soát, theo dõi cách ly y tế theo quy định.

Chủ động chuẩn bị các phương viện, trang thiết bị dự phòng để đáp ứng kịp thời công tác phòng, chống dịch Cov10-19 khi có yêu cầu; giám sát chặt chẽ diễn biến dịch để kịp thời xử lý các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.

Các cơ quan truyền thông cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, định hướng kịp thời các chủ trương, chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân nắm và thực hiện nghiêm túc.

Hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường tuyên truyền, phối hợp vận động nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; nâng cao ý thức cảnh giác, phối hợp cơ quan chức năng ngăn chặn người nhập cảnh trái phép; kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện trường hợp nhập cảnh không đúng quy định tại địa bàn dân cư.

Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ động nắm chắc thông tin, tình hình diễn biến dịch bệnh, kịp thời chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch ở địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế, không để xảy ra lây nhiễm trong cộng đồng.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ thông tin nhanh, báo cáo hằng ngày về Thường trực Tỉnh uỷ theo chức năng, nhiệm vụ để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị...

H.T