BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Quán triệt nội dung cơ bản về Kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI)

Cập nhật ngày: 12/06/2015 - 10:10

Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Phuông chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Trần Lưu Quang– Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh triển khai những nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Phuông phát biểu kết luận hội nghị.

Theo đó, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4 đến ngày 7.5.2015, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã họp Hội nghị lần thứ 11 để thảo luận, cho ý kiến về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;
 
Số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; mô hình tổ chức chính quyền địa phương; về chủ trương đầu tư Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị cũng đã nghe Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Thiện Trí triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Công văn số 221-CV/TW, ngày 18/5/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về quy định số dư trong bầu cử ủy ban kiểm tra các cấp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Phuông yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong đó chú trọng công tác nhân sự, quan tâm đến chất lượng đại biểu tham dự Đại hội.

Xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế và cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức, vị trí việc làm… ở cơ quan, đơn vị bảo đảm tinh giản về số lượng nhưng phải nâng cao chất lượng hoạt động.

Tố Tuấn