BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Tập huấn triển khai chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012

Cập nhật ngày: 20/06/2012 - 05:12

(BTN)- Hội nghị được tổ chức vào ngày 19.6.2012, do đồng chí Võ Văn Phuông, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì. Thành

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông phát biểu chỉ đạo hội nghị

phần tham dự là các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh; Ban thường vụ các huyện, thị uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ…

Tại hội nghị, đại biểu được nghe các báo cáo viên trình bày nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung  thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”; giới thiệu tác phẩm “Đường cách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và triển khai Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7.6.2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông nhấn mạnh: Trong thời gian tới, để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm nề nếp, thường xuyên lâu dài, thiết thực, đi vào chiều sâu cuộc sống, đối với mỗi người, mỗi tổ chức cần nâng cao hơn nữa ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ, các tổ chức Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh; triển khai thực hiện thật tốt Kế hoạch số 28-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015”; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI); xác định rõ một số nội dung cụ thể, thiết thực thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức đang gây bức xúc ở địa phương, cơ quan, đơn vị, để tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ, mang lại kết quả cụ thể, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 54-KH/TU, ngày 8.5.2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc học tập chuyên đề, một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại cơ quan, đơn vị. Tổ chức quán triệt sâu sắc đến chi bộ Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá XI) quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; cụ thể hoá quy định này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp phải đăng ký nội dung nêu gương và có kế hoạch thực hiện cụ thể việc tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác của mình, báo cáo với chi bộ, cấp uỷ nơi công tác để được góp ý, giúp đỡ, giám sát, tạo điều kiện để thực hiện, xem đây là căn cứ để đánh giá cán bộ đảng viên hằng năm…

D.H