Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 35 tại Tân Biên

Cập nhật ngày: 26/03/2020 - 08:15

BTNO - Ngày 25.3, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh do ông Võ Văn Sớm- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Huyện ủy Tân Biên.

Tại buổi làm việc, Ban thường vụ Huyện ủy Tân Biên đã báo cáo với Đoàn về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW; việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở; công tác chuẩn bị các nội dung văn kiện đại hội; công tác chuẩn bị nhân sự cấp cơ sở và cấp ủy huyện; công tác tổ chức đại hội các chi, đảng bộ cơ sở.

Đến nay, huyện Tân Biên đã tiến hành đại hội xong 142/142 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và tổ chức xong Đại hội điểm chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy để rút kinh nghiệm cho Đại hội cấp cơ sở dự kiến hoàn thành chậm nhất vào ngày 29/4/2020 và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến tổ chức trong 2 ngày vào giữa tháng 7/2020.  

Phát  biểu chỉ đạo, ông Võ Văn Sớm đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp của địa phương đồng thời yêu cầu Đảng bộ huyện cần hoàn thiện các báo cáo đại hội theo sự góp ý của đoàn kiểm tra.

 Phối hợp rà soát nhân sự cấp ủy khóa mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tiếp tục tập trung thực hiện hoàn thiện các văn kiện đại hội, công tác tổ chức đảm bảo tiến độ, trình tự trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, các mặt hạn chế để định hướng phát triển phù hợp với địa phương.

Đức Thịnh