BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XI)

Cập nhật ngày: 08/08/2012 - 07:10

(BTN)- Hội nghị tiến hành trong hai ngày 7 và 8.8.2012, do đồng chí Võ Văn Phuông - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì. Tham dự hội nghị gồm các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Uỷ viên thường trực và trưởng, phó các ban HĐND tỉnh; Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ các huyện, thị uỷ và Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ…

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông cho biết, mục đích của lớp học là nhằm triển khai việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 5 (khoá XI) và tổ chức thực hiện có hiệu quả tại địa phương, ngành và cơ quan, đơn vị. Xuất phát từ mục đích này, hội nghị cần quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của những vấn đề được nghiên cứu tại hội nghị... Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, những nội dung mà các Kết luận, Nghị quyết Trung ương 5 đề cập là những vấn đề vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài, do đó đòi hỏi phải có nhận thức đúng, đẩy đủ, toàn diện và thống nhất; phải được triển khai, quán triệt nghiêm túc và chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả trong từng cấp uỷ Đảng, chính quyền, từng cơ quan đơn vị cũng như trong từng cán bộ, đảng viên...

Trong hai ngày dự hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai các nội dung: Kết luận số 20-KL/TW, ngày 25.5.2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và những nội dung cơ bản về sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25.5.2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kết luận số 22-KL/TW, ngày 25.5.2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Kết luận số 23-KL/TW, ngày 29.5.2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”; Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 1.6.2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; Trình bày dự thảo kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện các kết luận, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương.

Hội nghị cũng dành thời gian cho các đại biểu thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện các kết luận, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương.

D.H