BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Tổng kết 10 năm đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Cập nhật ngày: 13/08/2013 - 09:57
HTML clipboard

Theo đánh giá chung của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX), nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên và một bộ phận nhân dân được nâng lên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

(BTN) - Ngày 13.8.2013, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; triển khai Kết luận số 56-KL/TW ngày 21.2.2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) và Luật Hợp tác xã năm 2012. Đến dự có các ông Nguyễn Văn Thịnh- Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Lê Minh Trọng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Trần Lưu Quang- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, Thị xã.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21.2.2013 của Bộ Chính trị (khoá XI) về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; nghe lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh phổ biến Luật HTX năm 2012 cùng các báo cáo tham luận của một số sở, ngành tỉnh và các huyện.

Theo đánh giá chung của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX), nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên và một bộ phận nhân dân được nâng lên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền có chuyển biến tích cực hơn. Kinh tế tập thể có bước phát triển.

Tuy còn phát triển chậm so với yêu cầu thực tế xã hội, nhưng khu vực kinh tế tập thể có những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, góp phần tạo việc làm, xoá đói giảm nghèo, an sinh xã hội của địa phương. Các HTX chuyển đổi và thành lập mới được tổ chức và hoạt động theo đúng nguyên tắc của Luật HTX.

Theo số liệu của Liên minh HTX tỉnh Tây Ninh, trước năm 2002 toàn tỉnh có 49 HTX, đến nay nâng lên 97 HTX, với trên 39.000 xã viên và thành viên tham gia với tổng vốn điều lệ là 101,4 tỷ đồng. Qua đánh giá kết quả xếp loại, trong tổng số 97 HTX hiện có 34 HTX khá giỏi- chiếm trên 35%; 46 HTX trung bình- chiếm 47,42%; 14 HTX yếu, kém và ngưng hoạt động- chiếm 14,43%; còn lại 3 HTX không xếp loại.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế tập thể của tỉnh vẫn còn một số mặt hạn chế, tỷ lệ đóng góp vào GDP của tỉnh thấp. Trong lĩnh vực nông nghiệp, hầu hết cán bộ quản lý HTX có tuổi cao, trình độ, năng lực quản lý chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều tổ chức kinh tế hợp tác còn lúng túng trong hoạt động. Ngoài quỹ tín dụng nhân dân, phần lớn nguồn vốn hoạt động của các HTX rất hạn chế…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thịnh- Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam biểu dương Liên minh HTX tỉnh Tây Ninh trong thời gian qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong lĩnh vực kinh tế tập thể.

Đồng thời ông cũng đề nghị Liên minh HTX tỉnh tiếp tục nỗ lực hơn nữa để làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo tỉnh về phát triển HTX nói riêng và kinh tế tập thể nói chung.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng nêu một số nhiệm vụ trọng tâm các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần thực hiện trong thời gian tới để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

D.H