baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban thường vụ Tỉnh uỷ: Triển khai các kết luận của Bộ chính trị và Thông báo của Ban Bí thư TW Đảng (khoá X)

Cập nhật ngày: 13/08/2009 - 07:26

Hội nghị được tổ chức sáng 13.8 do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Long chủ trì.

Thành phần tham dự là các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Uỷ viên thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ban Thường vụ huyện, thị uỷ và các Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Long phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Trọng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã triển khai các kết luận và các thông báo của Bộ Chính trị (khoá X): Kết luận số 42-KL/TW, ngày 1.4.2009, về đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính (trong đó có tiền lương và giá dịch vụ y tế) đối với các đơn vị y tế sự nghiệp y tế công lập; Kết luận số 43-KL/TW, ngày 1.4.2009, về 3 năm thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 23.2.2005 của Bộ chính trị (khoá IX) về “Công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới” và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 22.1.2002 của Ban Bí thư (khoá IX) về “Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở”; Kết luận số 44-KL/TW, ngày 1.4.2009 về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW, ngày 22.3.2005 của Bộ Chính trị (khoá IX) về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số- kế hoạch hoá gia đình”; Thông báo Kết luận số 234-TB/TW ngày 1.4.2009 của Bộ Chính trị (khoá X) về Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) về khoa học và công nghệ và nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ từ nay đến năm 2020; Thông báo Kết luận số 242-TB/TW ngày 15.4.2009 của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII), phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Long yêu cầu các cấp uỷ và các ngành sau hội nghị này, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số công việc: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các Kết luận số 42, 43, 44; Thông báo Kết luận số 234, 242 của Bộ chính trị (khoá X) và kế hoạch của Tỉnh uỷ tại cấp mình, ngành mình một cách nghiêm túc, đạt yêu cầu đề ra trên tinh thần đổi mới. Việc triển khai, quán triệt của các địa phương, đơn vị phải đảm bảo thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Trong quá trình tổ chức nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện các cấp uỷ Đảng phải quan tâm, thường xuyên chú trọng đến việc kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, xây dựng các kế hoạch thực hiện các kết luận của Trung ương, của tỉnh tại cấp mình, ngành mình và của cấp dưới để đảm bảo tính nghiêm túc và đạt yêu cầu…

D.H