baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban thường vụ Tỉnh uỷ: Triển khai Chỉ thị của Ban bí thư về tăng cường công tác thông tin đối ngoại và bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá – hiện đại hoá

Cập nhật ngày: 16/06/2009 - 08:27

Hội nghị triển khai được tổ chức vào sáng 16.6, do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Long chủ trì. Thành phần tham dự là các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Uỷ viên thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ban Thường vụ huyện, thị uỷ và các Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ…

Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Thanh Long đang phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí  Lê Minh Trọng TVTU, Trưởng Ban Tuyên giaó TU triển khai Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”; Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 21.1.2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) “Về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”;  ngoaì ra  hôị nghị còn được nghiên cưú Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, và  chuyên đề về bình đẳng giới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Long đã nhấn mạnh: Việc tổ chức triển khai nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 26-CT/TW, Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tiếp tục quán triệt Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho các ngành, các cấp, từng cán bộ đảng viên và nhân dân về công tác thông tin đối ngoại, về bảo vệ môi trường, nhất là công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

D.H