BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Triển khai nhanh kết quả Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XI)

Cập nhật ngày: 24/05/2012 - 05:54

(BTNO)- Chiều 24.5.2012, tại hội trường Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị triển khai nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) cho cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Tỉnh uỷ viên; uỷ viên Thường trực và trưởng các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; giám đốc các doanh nghiệp, công ty trực thuộc tỉnh và các doanh nghiệp trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; thường trực các huyện, thị uỷ…

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông triển khai kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khoá XI)

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông đã triển khai nhanh những nội dung cơ bản mà Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (diễn ra từ ngày 7 đến 15.5 vừa qua), đã cho ý kiến và có kết luận, gồm các vấn đề về: Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) “Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; một số vấn đề về tiền lương và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020 và ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020”.

TỐ TUẤN