BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết công tác Tổ chức Xây dựng Đảng:

Ban Tổ chức Thành uỷ TP. Tây Ninh và Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh được tặng Cờ thi đua

Cập nhật ngày: 15/01/2016 - 06:00

Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2015, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cho biết, trong năm qua, Ban đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị cùng cấp và ban tổ chức cấp uỷ cấp dưới làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tổ chức, cán bộ, chế độ và chính sách, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Trong đó, trọng tâm là tham mưu nhận xét, đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý năm 2015 ngày càng thực chất hơn, xem trọng việc nâng cao chất lượng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân trao Cờ thi đua cho 2 tập thể.

Đặc biệt, Ban Tổ chức hoàn thành tốt công tác chuẩn bị, nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Kịp thời tham mưu, bố trí, sắp xếp, củng cố, kiện toàn cán bộ ở các cơ quan tỉnh, huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ vừa đảm bảo số lượng, chất lượng hoạt động vừa gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Ban Tổ chức các huyện, thành uỷ tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề, toạ đàm… đề ra nhiều giải pháp hiệu quả đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng, như: Đề án “Lưu trữ, bổ sung hồ sơ tài liệu đảng viên” (Tân Biên); chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên ở chi bộ” (Trảng Bàng); đề án “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty CPTN và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” và hội nghị toạ đàm “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở” (Gò Dầu); chuyên đề “Giải pháp thực hiện cải cách thủ tục hành chính”, “Một số nhiệm vụ và giải pháp tăng cường công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên đối với người có đạo và người tham gia chức sắc, chức việc tôn giáo”…   

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Võ Thiện Trí phát biểu tại hội nghị.

Cũng theo lãnh đạo Ban, Ban tổ chức các cấp uỷ đảng trên toàn tỉnh đã tham mưu, tổ chức thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên mới bảo đảm có chất lượng, chặt chẽ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đúng thủ tục, thẩm quyền, thời gian theo quy định. Tính đến ngày 31.12.2015, toàn tỉnh đã kết nạp được 1.356 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trên toàn tỉnh lên 31.595 người – chiếm 2,86% dân số năm 2014 (nghị quyết trên 2,5%).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân cho rằng, trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh cần phải có sự liên kết, sự phối hợp của các cơ quan tham mưu giúp việc, của cả hệ thống chính trị; kiên quyết chống bệnh thành tích.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và ban tổ chức cấp uỷ cấp dưới nghiên cứu, tìm giải pháp phát triển đảng trong công nhân ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; tìm cách tổ chức cho các đảng viên này sinh hoạt, phù hợp với thực tế công việc.

Đại diện Ban Tổ chức Đảng uỷ khối Doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị.

Trong công tác cán bộ, chú trọng việc xây dựng quy hoạch, chủ động phát hiện, tập trung đào tạo, bồi dưỡng cả về lý luận lẫn thực tiễn, nhằm chuẩn bị nguồn không chỉ cho năm 2016 mà còn cả nhiệm kỳ.

Ngoài 2 cờ thi đua, dịp này Chủ tịch UBND tỉnh còn tặng bằng khen cho Ban Tổ chức các đơn vị: Huyện uỷ Hoà Thành, Huyện uỷ Gò Dầu và Đảng uỷ khối Doanh nghiệp; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tặng giấy khen cho 4 tập thể có nhiều thành tích trong công tác tổ chức xây dựng đảng.

Đ.H.T