baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Biểu dương các điển hình trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Cập nhật ngày: 02/08/2009 - 05:51

Các cá nhân có sự chuyển biến, tiến bộ trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được lãnh đạo Ban Tuyên giáo biểu dương.

Qua học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã đạt được một số kết quả thiết thực: Lãnh đạo Ban, Chi uỷ đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển Đảng viên mới và mạnh dạn đưa đi đào tạo, bồi dưỡng, nhằm giúp cho cán bộ trẻ nâng cao ý thức chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị và rèn luyện đạo đức lối sống. Cán bộ Văn phòng cơ quan đã có sự tiến bộ rõ nét, nhạy bén và kịp thời hơn trong việc nắm bắt, tham mưu đề xuất lãnh đạo Ban thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chuyên môn và các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cơ quan. Lãnh đạo các phòng chuyên môn đã quan tâm và giao việc cụ thể, có hướng dẫn kiểm tra đối với cán bộ trẻ, để thế hệ trẻ phấn đấu trưởng thành. Việc mua sắm văn phòng phẩm, phương tiện làm việc, sửa chữa cơ quan thực hiện đúng theo hướng dẫn; Việc sử dụng xe, xăng, tiếp khách đều được tập thể lãnh đạo Ban cân nhắc trong chi tiêu; Việc sử dụng điện thoại, máy tính cơ quan vào công việc riêng của cá nhân đã giảm nhiều. Cơ quan đã sử dụng mạng nội bộ để trao đổi văn bản trong công việc đã hạn chế được lãng phí trong sử dụng văn phòng phẩm.
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ còn gắn với phong trào thi đua yêu nước. Ngay từ đầu năm, Hội đồng thi đua- khen thưởng cơ quan phát động và tổ chức cho tập thể, cá nhân đăng ký thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Kết quả trong năm 2008, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho tập thể cán bộ công chức cơ quan và công nhận 3 tập thể lao động suất sắc, 3 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 1 chiến sĩ thi đua cơ sở; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo công nhận 10 chiến sĩ thi đua cơ sở, 14 lao động tiên tiến. Qua việc thực hiện cuộc vận động gắn với phong trào thi đua yêu nước, cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã nổi lên 15 cá nhân có sự chuyển biến, tiến bộ trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó có 5 cá nhân được bình chọn, giới thiệu đi dự Hội nghị biểu dương do Đảng uỷ cấp trên tổ chức.
Tại buổi họp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã biểu dương các cá nhân có sự chuyển biến, tiến bộ trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

D.H