BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Kiểm tra, giám sát công tác Tuyên giáo tại huyện Dương Minh Châu

Cập nhật ngày: 20/05/2009 - 02:28

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ giám sát tại huyện Dương Minh Châu.

Ngày 20.5, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Minh Trọng đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác Tuyên giáo tại huyện Dương Minh Châu.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, trong quý I/2009, Ban Tuyên giáo huyện đã tham mưu cho Huyện uỷ triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến đảng viên, cán bộ và đông đảo quần chúng nhân dân. Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm, đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Lĩnh vực Khoa giáo xây dựng chế độ thông tin báo cáo kịp thời, tổ chức tốt việc giao ban, báo cáo; tổ chức giám sát hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng ở một số xã.

Lĩnh vực Giáo dục lý luận chính trị, trong quý I/2009 đã mở được 5 lớp cho gần 400 học viên. Đội ngũ báo cáo viên cấp huyện có 13 đồng chí, cấp cơ sở 73 đồng chí, đa số là kiêm nhiệm, đã có nhiều cố gắng trong việc báo cáo, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tuy nhiên, trong công tác chuyên môn ở cơ sở còn bộc lộ một số hạn chế, nhất là trình độ của đội ngũ cán bộ chưa ngang tầm, có cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến đội ngũ cán bộ, báo cáo viên.

NGUYỄN KHẮC LUÂN