Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sơ kết công tác 6 tháng năm 2019 

Cập nhật ngày: 05/07/2019 - 14:05

BTNO - Chiều 4.7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019. Ông Nguyễn Minh Triều- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, ông Trần Văn Khải- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, ngành Tuyên giáo trong tỉnh đã tham mưu cấp ủy các cấp tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết Trung ương 7, 8, 9 và học tập chuyên đề năm 2019, trong đó chú trọng hình thức trực tuyến; tập trung tham mưu có hiệu quả, chất lượng việc báo cáo, đánh giá sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên; tham mưu cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Việc tham mưu các cấp ủy triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với chuyên đề năm 2019 ngày càng đi vào chiều sâu, đã tổ chức 543 lớp tập huấn với trên 35.000 đảng viên tham dự, đạt trên 98% so tổng số đảng viên toàn tỉnh và 4.222 cán bộ, chiến sĩ, quần chúng ở cơ sở chưa là đảng viên tham gia học tập.

Qua đó, xuất hiện nhiều cách làm mới, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Tỉnh đã khen thưởng 16 tập thể và 46 cá nhân; cấp ủy Đảng cấp huyện và tương đương khen thưởng 147 tập thể và 262 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, các sự kiện quan trọng của đất nước được đẩy mạnh, góp phần quan trọng trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, lao động sáng tạo, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công tác nắm bắt dư luận xã hội thông qua tổ chức mạng lưới thông tin từ tỉnh đến cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thường xuyên được củng cố, bồi dưỡng, tập huấn; công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên internet tiếp tục mang lại hiệu quả; tăng cường kết nối, phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các nhóm, trang mạng xã hội của các địa phương góp phần tuyên truyền nhân rộng cái tốt, đấu tranh chống lại các quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc chống phá.

Ngành Tuyên giáo trong tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác lý luận chính trị, lịch sử đảng, khoa giáo- văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản; thực hiện tốt công tác định hướng thẩm định các hoạt động văn hóa, văn nghệ và tuyên truyền cổ động trực quan.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Văn Khải cũng cho biết, công tác quản lý, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ báo cáo viên của tỉnh được thực hiện nghiêm túc. Hiện toàn tỉnh có 218 báo cáo viên, hầu hết các báo cáo viên đều tích cực hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nề nếp, thực chất. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Tây Ninh năm 2019.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Triều phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Minh Triều- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong 6 tháng cuối năm: Tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy kế hoạch triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng (khóa XII). Phối hợp các ngành liên quan tham mưu cho cấp ủy biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đối với một số Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc. Phối hợp các ngành, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Tua Hai.

Về công tác chuyên môn, thường xuyên phối hợp các cơ quan chức năng nắm vững các định hướng tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; dự báo, kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh trong xã hội. Chú trọng công tác tuyên truyền nhân rộng cái tốt, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên mạng internet. Tập trung tuyên truyền tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các ngày kỷ niệm, lễ lớn trọng đại của đất nước và địa phương.

Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc đọc báo, tạp chí của Đảng lần 2 năm 2019”. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chú trọng kiểm tra nội dung đăng ký sổ rèn luyện của đảng viên, tránh sơ sài. Cần thiết tổ chức sơ kết từ chi bộ để rút kinh nghiệm làm tốt hơn.

Ngô Mẫn