BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Tập huấn chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…”

Cập nhật ngày: 17/07/2009 - 10:09

Hội nghị được tổ chức vào chiều 17.7.2009. Thành phần tham dự gồm Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW (khoá X) (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) và các báo cáo viên của huyện, thị uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; Thường trực Ban Chỉ đạo của 3 đơn vị điểm của tỉnh (Cục Thuế, thuộc Đảng uỷ khối cơ quan Dân Chính Đảng; Phòng Cảnh sát Giao thông, thuộc Đảng uỷ Công an tỉnh và xã Ninh Thạnh, thuộc Thị xã).

Tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Trọng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, kiêm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tỉnh uỷ hướng dẫn đề cương chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; đồng thời lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ- cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo của Tỉnh uỷ, cũng đã triển khai Kế hoạch tổ chức học tập chuyên đề và các bước sau học tập ở cơ sở năm 2009.

Được biết, nội dung Đề cương gồm có 4 phần chính: Sự cần thiết nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

D.H