BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức bồi dưỡng báo cáo viên

Cập nhật ngày: 04/07/2013 - 10:39

Giảng viên Võ Thị Kim Sa trong giờ giảng dạy

(BTNO)- Từ ngày 3-5.7.2013, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp cùng Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn mở lớp bồi dưỡng cán bộ làm công tác tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2013.

Tham dự lớp bồi dưỡng có các đại biểu là báo cáo viên cấp tỉnh, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các ngành trong khối Tư tưởng - Văn hóa và Khoa giáo, cán bộ Tuyên huấn các đoàn thể, ban Tuyên giáo các huyện, thị…

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được nghe giảng viên Võ Thị Kim Sa - Trưởng khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp II (Bộ NN&PTNN) truyền đạt những nội dung như: Yêu cầu cấp thiết của xây dựng NTM ở nước ta; tiêu chí  NTM thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; những nội dung cơ bản của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; phương pháp giảng dạy cho người lớn tuổi; đặc điểm, nguyên tắc xây dựng NTM; phương pháp, cơ chế chính sách mới trong xây dựng NTM; phương pháp và những định hướng tuyên truyền trong xây dựng NTM; kết quả 2 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh…

Thủy Tiên