Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 8

Cập nhật ngày: 30/08/2016 - 11:24

Hội nghị do ông Trịnh Văn Phước- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh Trịnh Văn Phước phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được nghe Phó Giám đốc Sở Thông tin-Truyền thông Nguyễn Tấn Đức triển khai chuyên đề về an toàn thông tin và an ninh mạng hiện nay; thực trạng công tác đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng trên địa bàn Tây Ninh; các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong thời gian tới.   

Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh Mang Văn Thới trình bày về thực trạng tài nguyên rừng và công tác quản lý rừng ở Tây Ninh; công tác triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý, khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020 và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về kiên quyết đóng cửa rừng tự nhiên, không cho chuyển đổi đất rừng nghèo sang đất nông nghiệp...

T.T