BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổng kết năm 2011

Cập nhật ngày: 19/01/2012 - 06:00

Hội nghị được tiến hành vào ngày 19.1.2012 do đồng chí Võ Hoàng Khải, Trưởng Ban Tuyên giáo chủ trì. Đến dự có đồng chí Hà Văn Ngoan, Phó Vụ trưởng cơ quan Thường trực phía Nam- Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Minh Trọng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh.

Đồng chí Hà Văn Ngoan, Phó Vụ trưởng cơ quan Thường trực phía Nam- Ban Tuyên giáo Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho các cá nhân

Báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cho biết, trong năm 2011, sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội luôn được duy trì. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phấn khởi trước nhiều vấn đề kinh tế - xã hội đã được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm giải quyết có hiệu quả; tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, đơn vị, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều được truyền tải thông qua các phương tiện thông tin, truyền thông để đến với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng biểu dương toàn thể cán bộ ngành Tuyên giáo đã có sự đóng góp tích cực vào thành tựu chung của tỉnh trong năm vừa qua; nêu những mặt tồn tại mà ngành Tuyên giáo cần khắc phục; đồng thời đề nghị ngành Tuyên giáo lưu ý thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012…

Nhân hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ công bố quyết định và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 11 cá nhân đã có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng; trao “Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2011” cho 2 tập thể. 

D.H