Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021 

Cập nhật ngày: 21/01/2021 - 16:02

BTNO - Ngày 20.1, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021. Bà Nguyễn Thị Xuân Hương – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ dự và chỉ đạo hội nghị.

Ông Trịnh Văn Phước – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ báo cáo kết quả hoạt động năm 2020.

Năm 2020, trong công tác tham mưu, ngành tuyên giáo đã chủ động tham mưu cấp uỷ các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; tham mưu tích cực cho cấp uỷ các cấp phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã hướng dẫn, định hướng tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị; tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, Đại hội thi dua, yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân tổ chức tuyên truyền về biển đảo cho người Tây Ninh.

Ngành Tuyên giáo luôn quan tâm đến hoạt động của lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội, phản bác các quan điểm sai trái trên mạng xã hội; tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Năm 2020, ngành đã xoá được 50 tài khoản facebook cá nhân có chứa thông tin xấu, độc; đăng tải hơn 317.000 bài viết nhằm đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Xuân Hương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2020, công tác báo chí của tỉnh có nhiều khởi sắc, đạt nhiều thành tích. Báo Tây Ninh là 1 trong 15 tập thể (2 báo Đảng địa phương) được khen thưởng “Tập thể xuất sắc” vì đã có 3 tác phẩm đạt giải Búa liềm vàng. Đài PT-TH tỉnh đạt 2 giải vàng tại Liên hoan phát thanh toàn quốc và Liên hoan truyền hình toàn quốc.

Về công tác lý luận chính trị, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đi vào nề nếp, chú trọng đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng. Năm qua, cả tỉnh đã mở được 150 lớp với hơn 8.800 học viên, trong đó có 11 lớp mở ngoài kế hoạch.

Trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ sẽ tham mưu cho Tỉnh uỷ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08 ngày 1.12.2011 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị (khoá XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Về công tác lý luận chính trị, lịch sử Đảng, năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ sẽ biên soạn Biên niên lịch sử Đảng bộ tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010-2015; tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2021.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Xuân Hương trao thưởng cho các tập thể

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Xuân Hương – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đánh giá, thời gian qua Ban Tuyên giáo các cấp đã cùng với địa phương làm tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; về hình thức tuyên truyền cũng đã từng bước thay đổi.

Trong năm 2021, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng chương trình hành động để triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đến cơ sở.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cũng sẽ triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, trong đó tập trung nâng cao chất lượng, công tác đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị; giáo dục thế hệ trẻ nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác trên internet và biết cách khai thác internet một cách hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương còn cho biết, năm nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ sẽ tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để xây dựng Đề án Phỏng vấn nhân chứng lịch sử, và giao cho cấp uỷ các địa phương thu thập thông tin đối với các xã anh hùng.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo thành uỷ, thị uỷ, huyện uỷ ký kết giao ước thi đua.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã khen thưởng cho 10 tập thể đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

N.D