Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Huyện uỷ Dương Minh Châu 

Cập nhật ngày: 13/08/2019 - 08:42

BTNO - Ngày 12.8, ông Võ Văn Phuông- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến huyện Dương Minh Châu kiểm tra, khảo sát kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 100 của Ban Bí thư (khoá XI).

Cùng đi với đoàn có ông Nguyễn Thành Tâm- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Minh Triều- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Tiếp đoàn có bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Bí thư Huyện uỷ Dương Minh Châu.

Ông Võ Văn Phuông- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ông Nguyễn Tiến Sử- Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ Dương Minh Châu đã báo cáo kết quả nổi bật 5 năm thực hiện Kết luận số 100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

Để quán triệt và triển khai tốt Kết luận, ngày 13.9.2016, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Công văn số 385 về việc “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn huyện đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, Huyện uỷ đã thành lập mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội và phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên mạng internet cấp huyện với 255 cộng tác viên. Thông qua các trang facebook Đảo Nhím quê hương, 11 facebook của các xã, thị trấn, 129 nhóm zalo… của huyện đã kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, vụ việc xảy ra trên địa bàn cũng như tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, hoạt động của đội ngũ cộng tác viên chưa được đầu tư kinh phí trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật hỗ trợ. Năng lực, trình độ của mạng lưới cộng tác viên cấp huyện và cơ sở chưa đồng đều. Do đó, chủ yếu mọi người chỉ tham gia nắm tình hình dư luận, gỡ bỏ những bài viết có dấu hiệu chống đối chứ chưa có khả năng viết bài phân tích, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông đánh giá cao công tác triển khai của huyện Dương Minh Châu. Thời gian qua, huyện đã sử dụng nhiều hình thức để thực hiện tốt việc nắm bắt định hướng dư luận xã hội, nhất là sử dụng internet làm công cụ thiết thực hỗ trợ cho công tác. Huyện cũng đã quan tâm tổ chức nhiều buổi tập huấn về dư luận xã hội cho đội ngũ cộng tác viên.

Thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông đề nghị địa phương cần lưu ý một số điểm, đó là tiếp tục nghiên cứu để đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, phát huy những ưu điểm để lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác dư luận xã hội. Đặc biệt là phải nắm bắt được dư luận xã hội trước và sau khi triển khai thực hiện đối với các chủ trương, chính sách, dự án phát triển xã hội có ảnh hưởng sâu rộng trên địa bàn. Huyện uỷ và Ban Tuyên giáo huyện cần quan tâm kiện toàn tổ chức dư luận xã hội, đẩy mạnh bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kỹ năng đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ tình hình mới.

N.D