Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 7.2016

Cập nhật ngày: 16/07/2016 - 10:03

Hội nghị thông qua một số nội dung như kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2016; những khó khăn bất cập cần tập trung tháo gỡ. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2016.

Các đại biểu cũng đã được nghe kết luận về sự cố môi trường vừa qua tại một số tỉnh ven biển miền Trung và những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để cải thiện môi trường biển, ổn định đời sống của nhân dân trong vùng bị thiệt hại thời gian tới.

Ngoài ra, hội nghị cũng đã lắng nghe báo cáo viên trình bày về lịch sử vùng đất Nam bộ; tình hình Campuchia và biên giới Việt Nam-Campuchia thời gian gần đây; dự báo tình hình thời gian tới; thông báo kết quả hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ III (khóa XII).

T.T