Ban Tuyên giáo Trung ương: Tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 2 

Cập nhật ngày: 09/02/2017 - 14:28

BTNO - Hôm 8.2, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 2 năm 2017 với 55 điểm cầu Trung ương và các tỉnh, thành ủy. Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh.

Ở điểm cầu Tây Ninh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái chủ trì; Hội nghị cũng được chuyển trực tiếp đến điểm cầu các huyện, thành phố trong tỉnh.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Trần Đắc Lợi thông tin về kết quả chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra từ ngày 12-15.1.2017.

Theo đó, Phó Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Trần Đắc Lợi tập trung cung cấp thông tin, phân tích, làm rõ những vấn đề đáng chú ý, cần quan tâm để báo cáo viên hiểu rõ hơn, làm tốt hơn công tác tuyên truyền miệng giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu về chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những vấn đề chính như: Bối cảnh, ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm; chương trình chuyến thăm; nội dung trao đổi và kết quả đạt được trong chuyến thăm.

Cũng tại hội nghị, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh đã triển khai nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, gồm những nội dung trọng tâm như: Tư tưởng Hổ Chí Minh về xây dựng Đảng; xây dựng Đảng về đạo đức…

Tố Tuấn