BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh 

Cập nhật ngày: 23/03/2023 - 09:35

BTNO - Chiều 22.3, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự buổi thẩm tra có ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại cuộc họp, đại biểu nghe đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày dự thảo Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh. Gồm 7 nhóm dịch vụ: Dịch vụ chăm sóc người có công; dịch vụ thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; dịch vụ việc làm; dịch vụ đưa người lao động làm việc ở nước ngoài; dịch vụ trợ giúp xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em; dịch vụ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

Nội dung dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21.6.2021 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 27.7.2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phát biểu tại buổi thẩm tra, bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội cho biết, qua nghiên cứu hồ sơ trình ban hành dự thảo Nghị quyết, Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản thống nhất trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan liên quan tiếp thu, giải trình những ý kiến đóng góp. Tiếp tục rà soát về bố cục, số liệu, nội dung bảo đảm chính xác, hợp lý, đúng quy định; khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết trước khi trình kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIX.

Trong đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về giá và quy định của pháp luật khác có liên quan để làm cơ sở giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10.4.2019 của Chính phủ.

Minh Dương