BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh: Thẩm tra dự thảo các nghị quyết trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá X 

Cập nhật ngày: 23/05/2024 - 14:13

BTNO - Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khoá X, sáng 22.5, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra đối với các nội dung thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh. Bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội chủ trì buổi làm việc.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội chủ trì buổi họp thẩm tra.

Báo cáo dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND ngày 9.12.2022 của HĐND tỉnh về chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành Y tế tỉnh Tây Ninh, bác sĩ Đỗ Hồng Sơn- Phó Giám đốc Sở Y tế trình bày, trong quá trình triển khai thực hiện, có nội dung phát sinh, cần bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và quy định pháp luật.

Theo đó, UBND tỉnh đề xuất các đối tượng là bác sĩ, nhân viên y tế thường xuyên, trực tiếp làm công việc về chuyên môn y tế, điều kiện, môi trường làm việc có tiếp xúc với người bệnh được tiếp tục nhận hỗ trợ đến 30.6.2024, mức chi bình quân 3-4 triệu đồng/người/tháng.

Đề xuất học sinh, sinh viên được tỉnh hỗ trợ đi học tại các trường y, sau khi tốt nghiệp không nhận công tác theo sự phân công của Sở Y tế hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, tự ý thôi việc tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập, tỉnh sẽ thu hồi mức đền bù kinh phí gấp 5 lần tổng mức học phí và các chi phí khác đã được hỗ trợ trong thời gian học tập. Thành viên UBND tỉnh cũng đề xuất quy định bổ sung điều khoản chuyển tiếp để hỗ trợ cho các trường hợp còn đang học bác sĩ từ năm 2022 trở về trước.

Ông Đoàn Minh Long- Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục 2 kèm theo Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐND ngày 9.12.2022 của HĐND tỉnh.

Đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục 2 kèm theo Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐND ngày 9.12.2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2030, giai đoạn I từ năm 2022 đến năm 2025, Ban Văn hoá - Xã hội cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình. Lãnh đạo Ban đề nghị UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn vốn hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Tại cuộc họp, Ban Văn hoá - Xã hội tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ đối tượng công tác cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh (do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình); dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và định mức chi ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh (do Sở Khoa học và Công nghệ trình). Qua xem xét và trên cơ sở ý kiến thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung của dự thảo báo cáo thẩm tra. 

Bác sĩ Đỗ Hồng Sơn- Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tiếp thu ý kiến của các đại biểu về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND tại buổi họp.

Đối với dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ đối tượng công tác cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo Ban VH-XH đề nghị cơ quan trình cần làm rõ một số nội dung không được quy định trong dự thảo Nghị quyết như: trường hợp phát sinh các khoản chi đặc thù trên thực tế chưa được quy định; mức hỗ trợ chỗ ở cho người nghiện ma tuý tham gia cai nghiện ma tuý tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện; nghiên cứu bổ sung quy định thời gian hỗ trợ và số lần hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma tuý; đối tượng cần bổ sung vào dự thảo...

Bà Nguyễn Thị Thanh Sơn- Phó trưởng Ban Văn hoá - Xã hội phát biểu tại buổi họp thẩm tra.

Kết luận buổi thẩm tra, bà Nguyễn Thị Xuân Hương ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với 4 nội dung trình để đưa vào báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội. Các dự thảo sẽ được xem xét, trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá X vào ngày 28.5 tới.

Tâm Giang