BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh: Thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh 

Cập nhật ngày: 15/06/2024 - 02:45

BTNO - Sáng 14.6, bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 13 của HĐND tỉnh. Dự phiên làm việc có ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương – Trưởng ban Văn hóa  - Xã hội phát biểu tại buổi thẩm tra.

Tại buổi thẩm tra, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh cho ý kiến đối với tờ trình của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh đến năm 2030. Dự thảo nghị quyết nhằm cụ thể hoá các mục tiêu, chỉ tiêu tại Quyết định số 1331 ban hành ngày 24.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời xác định tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và thực tiễn phát triển thanh niên của tỉnh Tây Ninh hiện nay.

Mục tiêu đến năm 2030, trên 70% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật thông qua các ứng dụng pháp luật trực tuyến, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng; 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ trung học phổ thông và tương đương; 70% thanh niên dân tộc thiểu số đạt trình độ trung học cơ sở; tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở thành thị dưới 2%; tỷ lệ thanh niên thiếu việc làm ở nông thôn dưới 1,5%...

Ban Văn hóa – Xã hội thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh.

Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh cơ bản thống nhất dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh. Tuy nhiên, Ban đề nghị cơ quan trình làm rõ một số nội dung như: số lượng thanh niên trong các tổ chức khoa học và công nghệ, cách tính số lượng thanh niên trong tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; việc kết nối các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên với các doanh nghiệp hiện nay trên địa bàn tỉnh; cơ sở pháp lý để quy định người khuyết tật nhẹ còn khả năng lao động (Trung ương chỉ quy định người khuyết tật).

Ban Văn hoá – Xã hội cũng đề nghị trong quá trình triển khai Nghị quyết, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết bảo đảm theo quy định, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

Vũ Nguyệt