Ban Văn hóa-xã hội thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X 

Cập nhật ngày: 24/06/2021 - 15:14

BTNO - Chiều 22.6, ông Võ Văn Sớm-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa-xã hội HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung liên quan tới lĩnh vực văn hóa-xã hội để trình kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X. Dự hội nghị có ông Nguyễn Thanh Phong-Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh đã thẩm Tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung mức chi tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh.

Đối với nội dung này, các thành viên Ban Văn hóa-Xã hội cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình. Tuy nhiên, các thành viêntham dự cuộc họp cũng đề nghị làm rõ 2 nội dung trong dự thảo Nghị quyết gồm: đối tượng áp dụng theo Thông tư số 27 ngày 21/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng được tổ chức ở cấp tỉnh; nguồn kinh phí để thực hiện nội dung này.

Đối với nội dung thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; Mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu đề nghị ngành giáo dục cần đánh giá tính khả thi của chính sách này khi áp dụng gồm: đánh giá có bao nhiêu trẻ em là con công nhân, chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm được hưởng chính sách này; Có chính sách chung giữa giáo viên làm việc tại các trường mầm non công lập với giáo viên mầm non tại các trường tư thục, dân lập hay không…

Tham gia ý kiến vào Báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021(trong lĩnh vực văn hóa-xã hội), các đại biểu đề nghị: Cần nhấn mạnh thêm một số nội dung kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm cũng như tồn tại, hạn chế cụ thể của từng lĩnh vực; bổ sung thêm các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Võ Văn Sớm - Trưởng ban Văn hóa Xã hội tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các báo cáo của Ban trình tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

Quang Khải