BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban VH - XH HĐND tỉnh: Giám sát công tác xây dựng và công nhận xã, phường, thị trấn văn hóa trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 08/11/2012 - 05:31

(BTNO)- Vừa qua, Ban VH-XH HĐND tỉnh do ông Nguyễn Thành Tuân - Phó trưởng Ban làm trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Tây Ninh. Nội dung giám sát tập trung vào công tác xây dựng và công nhận xã, phường, thị trấn văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, đoàn giám sát của HĐND tỉnh cũng đã có các buổi giám sát về các nội dung trên tại 3 huyện Trảng Bàng, Thị xã và Tân Biên.

Thành viên đoàn giám sát Ban VH-XH HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL, về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn văn hóa năm 2012, tính đến ngày 30.9 có 65/95 đơn vị đăng ký xã, phường, thị trấn văn hóa, kết quả có 40/65 đơn vị đạt chuẩn văn hóa (trong đó công nhận mới là 15, công nhận lại là 25), đạt trên 42% so với chỉ tiêu được giao.

Sở cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND về tiêu chuẩn xã văn hóa nông thôn mới theo Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL của Bộ VH-TT&DL. Tính đến hết tháng 9.2012, toàn tỉnh có 93,76% gia đình đăng ký gia đình văn hóa; 91,92% ấp, khu phố đăng ký ấp, khu phố văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa;… Qua đó để thấy rằng, cuộc vận động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống trên địa bàn tỉnh đã góp phần làm thay đổi bộ mặt xã, phường ở nhiều nơi, đặc biệt là các vùng nông thôn, biên giới.  

Tuy nhiên, phong trào hiện nay cũng còn gặp nhiều vướng mắc như: chưa tập trung tuyên truyền thường xuyên và sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa xây dựng phong trào; thiếu cán bộ chuyên trách thực hiện phong trào; phong trào còn mang tính hình thức, chạy theo thành tích khi xét, bình chọn xã/phường văn hóa; việc xây dựng quy ước các khu dân cư còn chung chung, chưa thể hiện riêng theo đặc thù của từng địa phương.

Bên cạnh đó, Sở VH-TT&DL cũng thừa nhận, điều kiện cơ sở vật chất cũng như hoạt động phong trào tại các Trung tâm VHTT-HTCĐ chưa thật sự phát huy hiệu quả; nhiều trung tâm chỉ hoạt động cầm chừng, kém thu hút; nhiều địa phương thiếu quỹ đất cũng như kinh phí xây dựng nhà văn hóa ấp; điều kiện dân sinh môi trường nhiều nơi chưa đảm bảo, gây ảnh hưởng đến mỹ quan và môi trường sống của người dân…

NGÔ TUYẾT