BAOTAYNINH.VN trên Google News

Báo cáo Thủ tướng kế hoạch chuẩn bị Tết Canh Dần 2010

Cập nhật ngày: 29/12/2009 - 06:11

 

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Hậu Giang kiểm tra các sản phẩm phục vụ Tết đang được bày bán trên thị trường.

Trung tuần tháng 1.2010, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước phải báo cáo Thủ tướng kế hoạch triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần 2010.

Đây là nhiệm vụ trước đó đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ thị cho các Bộ, ngành, địa phương tại văn bản 2008/CT-TTg ngày 1.12.2009 về tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần 2010.

Cụ thể, theo Chỉ thị 2008/CT-TTg, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương kịp thời áp dụng các biện pháp cần thiết để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp, chính sách kích thích kinh tế đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao trở lại.

Cùng với đó là thực hiện các biện pháp để tạo nguồn hàng, dự trữ hàng hoá; theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường, có biện pháp can thiệp hoặc trình cấp có thẩm quyền can thiệp kịp thời không để xảy ra khan hiếm hàng hoá, sốt giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Các công tác như: cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo bảo đảm an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm việc hỗ trợ, cứu trợ (bao gồm cả vật tư, hàng hoá) cho các vùng bị thiên tại, bão lũ, dịch bệnh, cho các hộ nghèo đúng đối tượng, đúng chế độ,... đều nằm trong các công việc phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần 2010 mà Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai, để đảm bảo cho nhân dân vui đón Tết an toàn, tốt đẹp.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, các báo cáo cần nêu rõ giải pháp cụ thể đơn vị đã triển khai để thực hiện từng nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và các kiến nghị (nếu có).

Tiến độ các báo cáo phải hoàn thành trước 10.1.2010. Cùng với đó, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 2008/CT-TTg và tổng hợp báo cáo Thủ tướng trước ngày 15.1.2010.

(Theo chinhphu.vn)